Papildu adreses norādīšana Latvijā vai ārvalstī
Izvēlētā organizācija: Rīgas valstspilsētas pašvaldība
Īss apraksts:
Personai vai viņa likumiskajam pārstāvim, vai personai, kuru persona vai viņa likumiskais pārstāvis rakstveidā pilnvarojis, un kurai jau ir deklarētā dzīvesvieta vai norādīta dzīvesvietas adreses ārvalstīs un ziņas par to nemainās, ir tiesības vērsties Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrā ar iesniegumu un norādīt vai mainīt ziņas par papildu adresi, neiesniedzot jaunu dzīvesvietas deklarāciju.
Elektroniski papildu adresi var norādīt portālā www.latvija.lv, e-pakalpojums “Dzīvesvietas deklarēšana vai norādīšana”, un par šo e-pakalpojumu atbildīgā iestāde ir Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde.
Informācija: https://latvija.lv/lv/Epakalpojumi/EP15/Apraksts.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Latvijas pilsoņi un nepilsoņi, Eiropas Savienības dalībvalsts, Eiropas Ekonomikas zonas valsts un Šveices Konfederācijas pilsoņi un viņu ģimenes locekļi, kuri ir saņēmuši Latvijas Republikā izdotu reģistrācijas apliecību vai pastāvīgās uzturēšanās apliecību, ārzemnieki un bezvalstnieki, kuri ir saņēmuši Latvijas Republikā izdotu uzturēšanās atļauju.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
1
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
Organizācija(Ascending)
Saistītā pakalpojuma nosaukums
Rīgas valstspilsētas pašvaldība Dzīvesvietas deklarēšana