Papildu adreses norādīšana Latvijā vai ārvalstī
Izvēlētā organizācija: Rīgas valstspilsētas pašvaldība
Īss apraksts:
Personai vai viņa likumiskajam pārstāvim, vai personai, kuru persona vai viņa likumiskais pārstāvis rakstveidā pilnvarojis, un kurai jau ir deklarētā dzīvesvieta vai norādīta dzīvesvietas adreses ārvalstīs un ziņas par to nemainās, ir tiesības vērsties Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrā ar iesniegumu un norādīt vai mainīt ziņas par papildu adresi, neiesniedzot jaunu dzīvesvietas deklarāciju.
Elektroniski papildu adresi var norādīt portālā www.latvija.lv, e-pakalpojums “Dzīvesvietas deklarēšana vai norādīšana”, un par šo e-pakalpojumu atbildīgā iestāde ir Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde.
Informācija: https://latvija.lv/lv/Epakalpojumi/EP15/Apraksts.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Latvijas pilsoņi un nepilsoņi, Eiropas Savienības dalībvalsts, Eiropas Ekonomikas zonas valsts un Šveices Konfederācijas pilsoņi un viņu ģimenes locekļi, kuri ir saņēmuši Latvijas Republikā izdotu reģistrācijas apliecību vai pastāvīgās uzturēšanās apliecību, ārzemnieki un bezvalstnieki, kuri ir saņēmuši Latvijas Republikā izdotu uzturēšanās atļauju.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
1
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
Pārsūdzības iespējas
Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centra darbinieka faktisko rīcību var apstrīdēt pie Rīgas pilsētas izpilddirektora, iesniedzot iesniegumu Rātslaukumā 1, Rīgā, LV-1050. Rīgas pilsētas izpilddirektora pieņemto lēmumu var  pārsūdzēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.
Atgādinājums
Persona var norādīt tikai vienu papildu adresi Latvijā vai ārvalstī.
Brīdinājums
Ziņas par vairākām papildu adresēm, kuras persona norādījusi, deklarējot dzīvesvietu, līdz 2021. gada 30. jūnijam, ir spēkā līdz dienai, kad ir anulētas ziņas par attiecīgo papildu adresi vai persona norāda jaunu papildu adresi atbilstoši šā likuma 8. panta nosacījumiem, bet ne ilgāk kā līdz 2022. gada 30. jūnijam.
Normatīvie akti
Dzīvesvietas deklarēšanas likums
(Saeima; likumi; 01.07.2003)
Iesniegumu likums
(Saeima; likumi; 01.01.2008)
Personu apliecinošu dokumentu likums
(Saeima; likumi; 15.02.2012)
Fizisko personu reģistra likums
(Saeima; likumi; 28.06.2021)
Diasporas likums
(Saeima; likumi; 01.01.2019)
Noteikumi par Fizisko personu reģistrā iekļaujamo ziņu apjomu
(Ministru kabinets; noteikumi; 372; 28.06.2021)
Uzziņas par pakalpojumu
Rīgas valstspilsētas pašvaldība
Kontaktinformācija: Rīgas valstspilsētas pašvaldība
Rātslaukums 1, Rīga, LV-1539
Informatīvais tālrunis: 800 00 800
Mājas lapa: https://www.riga.lv
E-pasts: riga@riga.lv
E-adrese: https://www.latvija.lv/lv/Eaddress/write?address=_default@90011524360
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 21.07.2022