Būves, telpu grupas kadastrālā uzmērīšana ar datu reģistrāciju vai aktualizāciju Kadastrā
Izvēlētā organizācija: Valsts zemes dienests
Īss apraksts:
Ēkai, inženierbūvei vai telpu grupai kadastrālo uzmērīšanu ierosina, lai iegūtu aktuālus un faktiskai situācijai apvidū atbilstošus datus par ēku, inženierbūvi vai telpu grupu kadastrālās uzmērīšanas dienā un izgatavotu kadastrālās uzmērīšanas lietu.

Atbilstoši iesniegtajiem dokumentiem, un kadastrālās uzmērīšanas rezultātā iegūtajiem datiem, kadastrā tiek reģistrēti teksta un telpiskie dati, kā arī aprēķināta par ēku, inženierbūvi vai telpu grupu un aprēķināta objekta kadastrālā vērtība.

Kadastrālās uzmērīšanas rezultātā iegūtos un Kadastrā reģistrētos datus izmanto pēc nepieciešamības, piemēram, lai objektu nodotu ekspluatācijā, reģistrētu to zemesgrāmatā, un citiem mērķiem.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
32
Termiņš:
- līdz 25 d.d. - ēkai līdz 5000 m3, valsts noslēpuma statusam atbilstošai ēkai un telpu grupai;
- līdz 32 d.d. vai rakstveidā vienojoties par ilgāku termiņu - ēkai virs 5000 m3 un inženierbūvei.
Procesa apraksts
Maksājumi
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
Organizācija(Ascending)
Saistītā pakalpojuma nosaukums
Valsts zemes dienests Ēkas datu aktualizācija Kadastra informācijas sistēmā no VZD arhīva dokumentiem
Valsts zemes dienests Ēkas nolietojuma aktualizācija Kadastra informācijas sistēmā ar apsekošanu apvidū
Valsts zemes dienests Īpašuma tiesību uz dzīvokli reģistrācijas pagaidu apliecība
Valsts zemes dienests Nekustamā īpašuma reģistrācija