Būves, telpu grupas kadastrālā uzmērīšana ar datu reģistrāciju vai aktualizāciju Kadastrā
Izvēlētā organizācija: Valsts zemes dienests
Īss apraksts:
Ēkai, inženierbūvei vai telpu grupai kadastrālo uzmērīšanu ierosina, lai iegūtu aktuālus un faktiskai situācijai apvidū atbilstošus datus par ēku, inženierbūvi vai telpu grupu kadastrālās uzmērīšanas dienā un izgatavotu kadastrālās uzmērīšanas lietu.

Atbilstoši iesniegtajiem dokumentiem, un kadastrālās uzmērīšanas rezultātā iegūtajiem datiem, kadastrā tiek reģistrēti teksta un telpiskie dati, kā arī aprēķināta par ēku, inženierbūvi vai telpu grupu un aprēķināta objekta kadastrālā vērtība.

Kadastrālās uzmērīšanas rezultātā iegūtos un Kadastrā reģistrētos datus izmanto pēc nepieciešamības, piemēram, lai objektu nodotu ekspluatācijā, reģistrētu to zemesgrāmatā, un citiem mērķiem.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
32
Termiņš:
- līdz 25 d.d. - ēkai līdz 5000 m3, valsts noslēpuma statusam atbilstošai ēkai un telpu grupai;
- līdz 32 d.d. vai rakstveidā vienojoties par ilgāku termiņu - ēkai virs 5000 m3 un inženierbūvei.
Procesa apraksts
Maksājumi
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
Pārsūdzības iespējas
VZD reģionālās pārvaldes (turpmāk - reģionālā pārvalde) amatpersonas izdoto administratīvo aktu vai veikto faktisko rīcību var apstrīdēt, reģionālajā pārvaldē, kura izdevusi administratīvo aktu, iesniedzot VZD ģenerāldirektoram adresētu iesniegumu.
Atgādinājums
Pasūtot vai saņemot pakalpojuma izpildes rezultātā sagatavoto dokumentu VZD klientu apkalpošanas centrā, jāuzrāda personu apliecinošs dokuments - pase vai personas apliecība (ID karte).
Normatīvie akti
Uzziņas par pakalpojumu
Valsts zemes dienests
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 21.11.2022