Ēkas vai telpu grupas datu (ēkas nolietojums vai labiekārtojuma, kas maina telpas platību) aktualizācija Kadastrā ar apsekošanu apvidū
Izvēlētā organizācija: Valsts zemes dienests
Īss apraksts:
Valsts zemes dienests (turpmāk - Dienests) veic ēkas vai telpu grupas datu aktualizāciju Kadastrā ar apsekošanu apvidū, ja ierosināta:
– ēkas nolietojuma noteikšana;
– ēkai vai telpu grupai reģistrētā labiekārtojuma, kas  izraisa telpas platības izmaiņas, konstatēšana (piemēram, nojaukta vai izbūvēta krāsns, kamīns, plīts).
Pakalpojumu veic Kadastrā reģistrētai ēkai vai telpu grupai, kurai ir veikta kadastrālā uzmērīšana apvidū. Minēto pakalpojumu ierosina tikai gadījumos, ja kopš pēdējās kadastrālās uzmērīšanas apvidū ēkai ir mainījies nolietojums vai ēkai vai telpu grupai - labiekārtojums, kas izraisa telpas platības izmaiņas, bet citi ēku un telpu grupu raksturojošie dati, kuri netiek aktualizēti, atbilst Kadastrā reģistrētajiem datiem.

Veicot Kadastrā reģistrēto ēkas konstruktīvo elementu (ēkas pamatu, vertikālo konstrukciju (ārsienu,karkasu) starpstāvu pārsegumu, jumta nesošās konstrukcijas un jumta seguma) materiālu un tehniskā stāvokļa vizuālo novērtējumu vai labiekārtojuma, kas izraisa telpas platības izmaiņas, konstatāciju apvidū, tiek aktualizēti kadastra dati, kas var ietekmēt objekta kadastrālo vērtību.

Pēc klienta pieprasījuma sagatavo apliecinājumu par kadastra datu aktualizāciju.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
15
Procesa apraksts
Maksājumi
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
Organizācija(Ascending)
Saistītā pakalpojuma nosaukums
Valsts zemes dienests Būves, telpu grupas kadastrālā uzmērīšana ar datu reģistrāciju vai aktualizāciju Kadastrā
Valsts zemes dienests Ēkas datu aktualizācija Kadastra informācijas sistēmā no VZD arhīva dokumentiem
Valsts zemes dienests Tipveida kadastra informācijas teksta dati par kadastra objektu