Balvu Novada muzeja krājuma priekšmetu deponēšana
Izvēlētā organizācija: Balvu novada pašvaldība
Īss apraksts:
Balvu Novada muzeja Nacionālā krājuma priekšmetus var uz laiku izdot (deponēt) citam muzejam vai personai, ja deponēšanas mērķi atbilst MK noteikumos Nr. 956. “Noteikumi par Nacionālo muzeju krājumu’’ 81.punktā minētajiem nosacījumiem un muzejs vai persona apliecina, ka tiks nodrošināta Nacionālā krājuma priekšmetu drošība un saglabātība.
Deponētos Nacionālā krājuma priekšmetus deponējuma ņēmējs apdrošina, izņemot gadījumus, ja deponējuma ņēmējs ir akreditēts muzejs, valsts un pašvaldības zinātnes, kultūras vai izglītības institūcija vai deponējuma termiņš nepārsniedz vienu kalendāra nedēļu un krājuma komisija atzīst, ka tiek deponēts tipveida priekšmets. Muzejs var atteikt deponēt priekšmetu, ja:
1. nav pabeigta attiecīgā priekšmeta uzskaite;
2. tas ir slikti saglabājies;
3. tas tiek eksponēts vai to tiek plānots eksponēt citā izstādē vai pastāvīgajā ekspozīcijā;
4. tas ir izdots (deponēts) ārpus muzeja;
5. tā izmantošanas mērķis neatbilst MK noteikumos Nr. 956. “Noteikumi par Nacionālo muzeju krājumu’’ 81.punktā minēta­jiem mērķiem;
6. tas atrodas konservācijā vai restaurācijā;
7. priekšmetam ir īpaši izmantošanas nosacījumi, kas fiksēti priekšmeta iegūšanas dokumentos;
8. deponējuma ņēmējs nevar nodrošināt nepieciešamos eksponēšanas un saglabāšanas apstākļus.
Saņēmēji:
Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Jāspēj nodrošināt krājuma priekšmetiem piemēroti eksponēšanas un saglabāšanas apstākļi.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
10
Procesa apraksts
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas
Administratīvā procesa likuma kārtībā
Atgādinājums
Normatīvie akti
Noteikumi par Nacionālo muzeju krājumu
(Ministru kabinets; noteikumi; 956; 01.12.2006)
Uzziņas par pakalpojumu
Balvu novada pašvaldība
Kontaktinformācija: Bērzpils iela 1a, Balvi, Balvu novads, LV-4501
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 09.06.2022