Finansiālais atbalsts sporta pasākumu organizēšanai (CARNIKAVAS NOVADA DOME)
Izvēlētā organizācija: CARNIKAVAS NOVADA DOME
Īss apraksts:
Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā reģistrētām juridiskajām personām un individuālajiem komersantiem ir iespēja saņemt atbalstu sporta sacensību organizēšanai, kas norisināsies Carnikavas novada administratīvajā teritorijā.

Finansiālais atbalsts tiek piešķirts ar sacensību organizēšanu saistītiem izdevumiem un to drīkst izlietot:
*sporta bāžu īrei;
*tiesnešu algām;
*uzvarētāju apbalvošanai (diplomiem, medaļām un balvām);
*reklāmas plakātu un baneru izgatavošanai;
*apskaņošanas nodrošināšanai;
*apsardzes pakalpojumiem;
*mediķu pakalpojumiem;
*sacensību apdrošināšanai;
*reklāmai;
*citiem ar sacensību organizēšanu saistītiem izdevumiem.

Sacensību organizētājam sacensību norises laikā ir jāparedz bezmaksas vieta Carnikavas novada pašvaldības reklāmas baneru, informatīvo u.tml. materiālu izvietošanai.
Saņēmēji:
Privāto tiesību Juridiska persona
Juridiskas personas un individuālie komersanti.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
20
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Sacensību organizētājam jāiesniedz rakstisks iesniegumu Carnikavas novada pašvaldības administrācijas klientu apkalpošanas centrā.
Lai iesniegums tiktu izskatīts kārtējā Carnikavas novada domes Izglītības, kultūras, sporta un sociālo jautājumu komitejas sēdē, tas jāiesniedz KAC ne vēlāk kā 7 dienas pirms sēdes.
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums Latvija.lv Iesniegums iestādei
Klātiene Carnikavas novada dome
Adrese: Stacijas iela 5, Carnikava, Carnikavas nov., LV-2163
Tālrunis: 67993814
Fakss: 67992326
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Korespondence
Adrese: Stacijas iela 5, Carnikava, Carnikavas nov., LV-2163
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
2. solis / Iesnieguma izskatīšana
Iesniegumu finansiālā atbalsta saņemšanai izskata IKSS sēdē saskaņā ar Noteikumiem un iesniegtajiem dokumentiem.
IKSS komitejai ir tiesības pārbaudīt iesniegumā norādītās ziņas un pieprasīt papildus informāciju, uz kuru iesniedzējam atbilde jāsniedz ne vēlāk kā 5 dienu laikā. Ja papildus informācija netiek saņemta, finansējuma pieprasījums netiek virzīts izskatīšanai domē.

Iesniegums par finansiālo atbalstu sporta sacensību organizēšanai netiek izskatīts:
* ja līdz atbalsta pieprasīšanai sacensības jau notikušas,
* ja iesniegums nav iesniegs septiņas dienas pirms kārtējās IKSS komitejas,
* ja finansējuma saņēmējs noteiktajos termiņos nav iesniedzis minētās atskaites (par iepriekšējiem gadiem).
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / Pakalpojuma saņemšana
Lēmumu piešķirt vai atteikt piešķirt finansiālo atbalstu, kā arī par finansiālā atbalsta apmēru pieņem Carnikavas novada dome, kārtējā domes sēdē.

Finansējums atbalsta pieprasītāja kontā tiek ieskaitīts pēc attiecīgā rēķina saņemšanas. 31 dienas laikā pēc sacensībām organizatoram domē jāiesniedz finanšu atskaite un attaisnojuma dokumenti. Savukārt ne vēlāk kā pēc 5 dienām jāiesniedz informācija par sportiskajiem rezultātiem (īss apraksts un fotogrāfijas).
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums Latvija.lv Iesniegums iestādei
Klātiene Carnikavas novada dome
Adrese: Stacijas iela 5, Carnikava, Carnikavas nov., LV-2163
Tālrunis: 67993814
Fakss: 67992326
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki