Finansiālais atbalsts sporta pasākumu organizēšanai (CARNIKAVAS NOVADA DOME)
Izvēlētā organizācija: CARNIKAVAS NOVADA DOME
Īss apraksts:
Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā reģistrētām juridiskajām personām un individuālajiem komersantiem ir iespēja saņemt atbalstu sporta sacensību organizēšanai, kas norisināsies Carnikavas novada administratīvajā teritorijā.

Finansiālais atbalsts tiek piešķirts ar sacensību organizēšanu saistītiem izdevumiem un to drīkst izlietot:
*sporta bāžu īrei;
*tiesnešu algām;
*uzvarētāju apbalvošanai (diplomiem, medaļām un balvām);
*reklāmas plakātu un baneru izgatavošanai;
*apskaņošanas nodrošināšanai;
*apsardzes pakalpojumiem;
*mediķu pakalpojumiem;
*sacensību apdrošināšanai;
*reklāmai;
*citiem ar sacensību organizēšanu saistītiem izdevumiem.

Sacensību organizētājam sacensību norises laikā ir jāparedz bezmaksas vieta Carnikavas novada pašvaldības reklāmas baneru, informatīvo u.tml. materiālu izvietošanai.
Saņēmēji:
Privāto tiesību Juridiska persona
Juridiskas personas un individuālie komersanti.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
20
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Iesniedzams dokuments
Finanšu atskaite
Nepieciešams pakalpojuma solī:
3
Iesniegums
Nepieciešams pakalpojuma solī:
1