Pierobežas joslas speciālā caurlaide
Izvēlētā organizācija: Valsts robežsardze
Īss apraksts:
Personām no 15 gadu vecuma, uzturoties pierobežas joslā (gar Latvijas Republikas – Krievijas Federācijas valsts robežu un Latvijas Republikas – Baltkrievijas Republikas valsts robežu), ir nepieciešama Valsts robežsardzes izsniegta speciālā caurlaide, izņemot, ja persona ir deklarējusi dzīvesvietu pierobežas joslā un uzturas attiecīgā novada (pilsētas) vai blakus esošā novada (pilsētas) pierobežas joslā, ja persona pārvietojas pa valsts autoceļu, kas šķērso pierobežas joslu, ja valsts pārvaldes iestādes vai pašvaldības amatpersona (darbinieks) pilda dienesta (amata) pienākumus pierobežas joslā un var uzrādīt dienesta apliecību, vai ja persona var uzrādīt Latvijas Republikas izdotu vietējās pierobežas satiksmes atļauju. Tiek izsniegtas pastāvīgās un terminētās speciālās caurlaides.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Fiziska persona, kura nav deklarējusi dzīvesvietu attiecīgajā teritorijā, no 15 gadu vecuma. Pastāvīgo caurlaidi ir tiesīga saņemt persona, kurai attiecīgajā teritorijā pieder nekustamais īpašums. Terminēto caurlaidi ir tiesīga saņemt persona, kurai ir nepieciešams uzturēties minētajā teritorijā.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
3
Termiņš:
Laiks atbildes sagatavošanai un nosūtīšanai pieteicējam ir 3 (trīs) darba dienas no pieteikuma saņemšanas brīža.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
Pārsūdzības iespējas
Var apstrīdēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā
Atgādinājums
Personām, kuras sasniegušas 15 gadu vecumu, pierobežas joslā gar Latvijas Republikas – Krievijas Federācijas valsts robežu un Latvijas Republikas – Baltkrievijas Republikas valsts robežu ir pienākums uzturēties ar speciālo caurlaidi.
Brīdinājums
Saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 194.1 panta pirmo daļu par pierobežas joslas režīma pārkāpšanu izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz divi simti desmit euro.
Normatīvie akti
Uzziņas par pakalpojumu
Valsts robežsardze
Kontaktinformācija: Rīga, Rūdolfa 5, Rīga, LV-1012
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 19.07.2022