Publisko atrakciju iekārtu uzstādīšanas atļaujas izsniegšana
Izvēlētā organizācija: Rīgas valstspilsētas pašvaldība
Īss apraksts:
Lai Rīgas valstspilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā uzstādītu publisko atrakciju iekārtas, nepieciešams saņemt attiecīgu pašvaldības atļauju.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
21
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Iesniedzams dokuments
Iesniegums publisko atrakciju iekārtu uzstādīšanai
Nepieciešams pakalpojuma solī:
1