Publisko atrakciju iekārtu uzstādīšanas atļaujas izsniegšana
Izvēlētā organizācija: Rīgas valstspilsētas pašvaldība
Īss apraksts:
Lai Rīgas valstspilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā uzstādītu publisko atrakciju iekārtas, nepieciešams saņemt attiecīgu pašvaldības atļauju.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
21
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas
Rīgas pilsētas izpilddirektora izdoto administratīvo aktu vai faktisko rīcību var pārsūdzēt
Administratīvā procesa likumā noteiktajā kartībā.
Atgādinājums
Normatīvie akti
Uzziņas par pakalpojumu
Rīgas valstspilsētas pašvaldība
Kontaktinformācija: Rīgas valstspilsētas pašvaldība
Rātslaukums 1, Rīga, LV-1539
Informatīvais tālrunis: 800 00 800
Mājas lapa: https://www.riga.lv
E-pasts: riga@riga.lv
E-adrese: https://www.latvija.lv/lv/Eaddress/write?address=_default@90011524360
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 29.09.2023