Atbalsts nevalstisko organizāciju iniciatīvām (Tukuma novada Dome)
Izvēlētā organizācija: Tukuma novada Dome
Īss apraksts:
Biedrības, nodibinājumi, fondi un sporta klubi, t.sk. sporta federācijas (nevalstiskās organizācijas, kuras juridiski reģistrētas un/vai darbojas Tukuma novada pašvaldības administratīvajā teritorijā)  līdz katra gada 30.septembrim (pasta zīmogs) iesniedz Tukuma novada Domē iniciatīvas.

Biedrību iniciatīvām ir jābūt vērstām uz sabiedrību, kā arī veicinātu Biedrību un pašvaldības sadarbību izvirzīto mērķu, kas paredzēti pašvaldības vidēja termiņa plānošanas dokumentā “Tukuma novada attīstības programma 2015.- 2021. gadam” sasniegšanā.
Prioritātes:
- ar iekļaujošām sociālās, kultūras, sporta un veselīga dzīvesveida aktivitātēm, izmantojot vietējos resursus, radīt īpašas un ilgtspējīgas tradīcijas novadā;
- ar dažāda veida izglītojošiem pasākumiem veicināt iedzīvotāju iesaisti lietderīga brīvā laika - pavadīšanas un mūžizglītības aktivitātēs;
atbalstot vietējās iniciatīvas, sekmēt iedzīvotāju un pašvaldības sadarbību.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
30
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Iesniedz pieteikumu līdz kārtējā gada 30.septembrim (pasta zīmogs). Iesniedzamie dokumenti:
1. Pieteikums iniciatīvai.
2. Izmaksu tāme katrai iniciatīvai atsevišķi.
3. Pārskats par Biedrības darbību iepriekšējā gadā un darbības plāns nākamajam gadam.
4. Tukuma novada sporta kluba darbības uzskaites veidlapas par iepriekšējo gadu.

Pieteikumus izskata ar Domes priekšsēdētāja vietnieka rīkojumu izveidotā darba grupā, kura dod priekšlikumus Domei par naudas līdzekļu piešķiršanu katrai konkrētai biedrībai.
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums Latvija.lv Iesniegums iestādei
Klātiene Tukuma novada Dome
Adrese: Talsu iela 4, Tukums, Tukuma nov., LV-3101
Tālrunis: 63122707; 26603299
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Tukuma novada Dome
Adrese: Talsu iela 4, Tukums, Tukuma nov., LV-3101
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Lēmumu pieņem Tukuma novada Domes sēdē.
Pakalpojums tiek saņemts atbilstoši pieprasīšanas izvēlei – personīgi klātienē, pa pastu vai elektroniski.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Cits Kontaktpersona: Sabiedrisko attiecību speciāliste Gundega Rugāja (313.kab.)

Pirmdienās no 14.00 līdz 18.00
Ceturtdienās no 8.00 līdz 12.00

Tālrunis 63107281; 20038900
E-pasts: gundega.rugaja@tukums.lv