Ēku un būvju nodošana ekspluatācijā – kultūrvēsturiskā mantojuma speciālista atzinums
Izvēlētā organizācija: Jūrmalas valstspilsētas administrācija
Īss apraksts:
Objekta nodošana ekspluatācijā, ja projektēšanas stadijā tika izdoti kultūrvēsturisko objektu un/vai pilsētbūvniecības teritoriju īpašie projektēšanas noteikumi.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
10
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Maksājumi
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Jāiesniedz iesniegums ar veidlapā norādītajiem pielikumiem.
Iesnieguma iesniegšanas iespējas:
*Būvniecības informācijas sistēmā BIS.
papīra formātā vai elektroniski parakstīts dokuments:
*Jūrmalas Kultūrtelpas un vides dizaina centrā
kulturtelpa@jurmala.lv
*Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Apmeklētāju apkalpošanas centros
pasts@jurmala.lv
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes tīmekļvietnē e-pakalpojums BIS
Klātiene
Apmeklētāju apkalpošanas centri Jūrmalas valstspilsētas administrācija
Jūrmalas Kultūrtelpas un vides dizaina centrs
Telefons 62001010
2. solis / Pakalpojuma apmaksa
Dokumenta sagatavošanas maksa 25,00 EUR. Apmaksa veicama pirms dokumenta saņemšanas.
Apmaksas iespējas:
Ar pārskaitījumu- pēc pārskaitījuma veikšanas dokumentu var saņemt ne ātrāk kā pēc 2 darba dienām.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Jūrmalas Kultūrtelpas un vides dizaina centrs
Adrese: Pils iela 1, Jūrmala, LV-2015
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Telefons 62001010
3. solis / Pakalpojuma saņemšana
Dokumenta derīguma termiņš: beztermiņa
Dokumenta saņēmējs: īpašnieks vai pilnvarotā persona, uzrādot notariāli apliecinātu pilnvaru.
Dokumenta saņemšana atbilstoši iesniegumā norādītajai iespējai: papīra formā Jūrmalas Kultūrtelpas un vides dizaina centrā 2. stāvā, elektroniski pēc īpašnieka vai pilnvarotās personas norādītās e-pasta adreses vai BIS
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes tīmekļvietnē e-pakalpojums BIS
Klātiene Jūrmalas Kultūrtelpas un vides dizaina centrs
Adrese: Pils iela 1, Jūrmala, LV-2015
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Telefons 62001010