Rīgas valstspilsētas pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršana kultūrvēsturiskā būvmantojuma saglabāšanai
Izvēlētā organizācija: Rīgas valstspilsētas pašvaldība
Īss apraksts:
Rīgas valstspilsētas pašvaldība piešķir līdzfinansējumu kultūrvēsturiskā būvmantojuma saglabāšanai, izsludinot projektu konkursu ne retāk kā reizi gadā. Pakalpojuma administrēšana (konkursa nolikums, normatīvo aktu un konkursa dokumentu publikācija, biežāk uzdoto jautājumu publikācija, konkursa rezultātu publikācija, informācija par konsultācijām) notiek pakalpojuma oficiālajā mājaslapā: https://atjauno.riga.lv
Saņēmēji:
Fiziska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Prasības projekta iesniedzējam ir noteiktas Rīgas domes 18.10.2016.saistošo noteikumu Nr.225 "Par pašvaldības atbalstu kultūrvēsturiskā būvmantojuma saglabāšanai Rīgā" 3.un 4.punktā, kā arī kārtējā gada konkursa nolikumā (sk. https://atjauno.riga.lv ).
Maksimālais termiņš (darba dienās):
76
Procesa apraksts
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas
Rīgas domes Vidi degradējošu būvju komisijas lēmumu, viena mēneša laikā no dokumenta spēkā stāšanās dienas, var apstrīdēt pie Rīgas domes priekšsēdētāja, iesniegumu iesniedzot Rīgas domes Īpašuma departamentā Riharda Vāgnera ielā 5, Rīgā, LV-1050.
Atgādinājums
Normatīvie akti
Par kultūras pieminekļu aizsardzību
(Augstākā Padome; likumi; 11.03.1992)
Par pašvaldības atbalstu kultūrvēsturiskā būvmantojuma saglabāšanai Rīgā
(Rīgas dome; saistošie noteikumi; 225; 29.11.2016)
Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi (20.12.2005.)
(Rīgas Dome; saistošie noteikumi; 34; 20.12.2005)
Uzziņas par pakalpojumu
Rīgas valstspilsētas pašvaldība
Kontaktinformācija: Rīgas valstspilsētas pašvaldība
Rātslaukums 1, Rīga, LV-1539
Informatīvais tālrunis: 800 00 800
Mājas lapa: https://www.riga.lv
E-pasts: riga@riga.lv
E-adrese: https://www.latvija.lv/lv/Eaddress/write?address=_default@90011524360
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 30.06.2022