Muzeja pakalpojumu sniegšana Rīgas Porcelāna muzejā
Izvēlētā organizācija: Rīgas valstspilsētas pašvaldība
Īss apraksts:
Rīgas Porcelāna muzejs piedāvā iespēju iepazīties ar muzeja pastāvīgo ekspozīciju, kas atspoguļo Rīgas porcelāna mākslas un ražošanas tradīcijas un to vēsturisko attīstību no 19. gs. vidus līdz 20. gs. 90. gadiem, kā arī ar mainīgajām izstādēm, kurās skatāmi mūsdienu autoru mākslas un dizaina darbi porcelānā.
Muzejs piedāvā individuālas un grupu ekskursijas ar gidu (latviešu, krievu un angļu valodā), izglītojošas programmas, radošās darbnīcas (porcelāna veidošana un apgleznošana), kā arī iespēju iegādāties muzeja izdevumus un suvenīrus.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
1
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Maksājumi
Cita informācija
Samaksa par  pakalpojuma soli: Pakalpojuma apmaksa
Samaksa par  pakalpojuma soli: Pakalpojuma apmaksa
Normatīvie akti:
Par Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta un tā padotībā esošo iestāžu maksas pakalpojumiem
Atvieglojumi:
Bezmaksas biļete, uzrādot attiecīgu dokumentu: – pirmskolas vecuma bērniem; – bāreņiem; – bez vecāku gādības palikušiem bērniem, kā arī viņus pavadošajām personām (audžuģimene, aizbildnis un bērnu aprūpes iestādes vadītājs); – personām ar 1. un 2. grupas invaliditāti; – politiski represētajām personām; – Latvijas muzeju darbiniekiem; – Starptautiskās muzeju padomes (ICOM) biedriem; – Latvijas Mākslinieku savienības biedriem; – žurnālistiem; – Latvijas Mākslas akadēmijas studentiem, Latvijas Kultūras akadēmijas studentiem; – mākslas, dizaina un amatniecības skolu audzēkņiem; – skolotājam (grupas vadītājam), kurš pavada vismaz 15 skolēnu grupu.
Apmaksa:
Klātiene maksājumu karte (POS), Klātiene skaidra nauda, Priekšapmaksa savādāk (banka, internetbanka, Latvijas pasts)
Obligāts Pozīcijas nosaukums Mērvienība Vienības cena bez PVN PVN Vienības cena ar PVN
Cenas Rīgas Porcelāna muzejā
Ieejas biļete Biļete 3,50 EUR 0,00 EUR 3,50 EUR
Ieejas biļete skolēniem, studentiem, pensionāriem Biļete 1,50 EUR 0,00 EUR 1,50 EUR
Ekskursija ar gidu (līdz 45 minūtēm, latviešu valodā) Biļete 8,00 EUR 0,00 EUR 8,00 EUR
Ekskursija ar gidu (līdz 45 minūtēm, angļu vai krievu valodā) Biļete 11,00 EUR 0,00 EUR 11,00 EUR
Pakalpojuma cenrāži
Pakalpojuma cenrāži
Rīgas Porcelāna muzeja cenrādis