Datorprasmju apguve un pilnveide Liepājas Centrālās Zinātniskās bibliotēkas (LCZB) Reģionālajā mācību centrā
Izvēlētā organizācija: Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija
Īss apraksts:
LCZB piedāvā jebkuram Liepājas pilsētas un novadu iedzīvotājam papildināt datora lietošanas un izmantošanas prasmes, bet senioriem –apgūt datora lietošanas un interneta izmantošanas pamatus.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
4
Termiņš:
Kopējais nodarbību laiks – 16 h.
Procesa apraksts
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
Organizācija(Ascending)
Saistītā pakalpojuma nosaukums
Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija Bibliotēku, literatūras un lasīšanas popularizējošie pakalpojumi Liepājas Centrālajā Zinātniskajā bibliotēkā (LCZB) un tās filiālēs
Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija Datora un interneta bezmaksas izmantošana Liepājas Centrālajā Zinātniskajā bibliotēkā (LCZB) un tās filiālēs
Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija Iespieddarbu pasūtīšana/rezervēšana Liepājas Centrālajā Zinātniskajā bibliotēkā (LCZB) un tās filiālēs
Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija Lasītāju reģistrācija un bibliotekārā apkalpošana Liepājas Centrālajā Zinātniskajā bibliotēkā (LCZB) un tās filiālēs
Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija Maksas pakalpojumi Liepājas Centrālajā Zinātniskajā bibliotēkā (LCZB) un tās filiālēs
Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija Nepieciešamo izdevumu pasūtīšana – starpbibliotēku abonementa pakalpojumi – Liepājas Centrālajā Zinātniskajā bibliotēkā (LCZB)
Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija Uzziņas un konsultācijas Liepājas Centrālajā Zinātniskajā bibliotēkā (LCZB) un tās filiālēs