Iespieddarbu pasūtīšana/rezervēšana Liepājas Centrālajā Zinātniskajā bibliotēkā (LCZB) un tās filiālēs
Izvēlētā organizācija: Liepājas Centrālā administrācija
Īss apraksts:
Bibliotēkas piedāvā bibliotēkas krājumos esošo izdevumus pasūtīt vai rezervēt bibliotēkā vai internetā (bez laika ierobežojuma, visu diennakti).
Saņēmēji:
Jebkura persona
Jebkura bibliotēkā reģistrējusies persona.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
1
Procesa apraksts
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
Organizācija(Ascending)
Saistītā pakalpojuma nosaukums
Liepājas Centrālā administrācija Bibliotēku, literatūras un lasīšanas popularizējošie pakalpojumi Liepājas Centrālajā Zinātniskajā bibliotēkā (LCZB) un tās filiālēs
Liepājas Centrālā administrācija Datora un interneta bezmaksas izmantošana Liepājas Centrālajā Zinātniskajā bibliotēkā (LCZB) un tās filiālēs
Liepājas Centrālā administrācija Datorprasmju apguve un pilnveide Liepājas Centrālās Zinātniskās bibliotēkas (LCZB) Reģionālajā mācību centrā
Liepājas Centrālā administrācija Lasītāju reģistrācija un bibliotekārā apkalpošana Liepājas Centrālajā Zinātniskajā bibliotēkā (LCZB) un tās filiālēs
Liepājas Centrālā administrācija Maksas pakalpojumi Liepājas Centrālajā Zinātniskajā bibliotēkā (LCZB) un tās filiālēs
Liepājas Centrālā administrācija Nepieciešamo izdevumu pasūtīšana – starpbibliotēku abonementa pakalpojumi – Liepājas Centrālajā Zinātniskajā bibliotēkā (LCZB)
Liepājas Centrālā administrācija Uzziņas un konsultācijas Liepājas Centrālajā Zinātniskajā bibliotēkā (LCZB) un tās filiālēs