Lasītāju reģistrācija un bibliotekārā apkalpošana Liepājas Centrālajā Zinātniskajā bibliotēkā (LCZB) un tās filiālēs
Izvēlētā organizācija: Liepājas Centrālā administrācija
Īss apraksts:
Reģistrējoties LCZB vai jebkurā tās filiālbibliotēkā, lasītājs iegūst tiesības saņemt līdzņemšanai iespieddarbus vai citus dokumentus no attiecīgās bibliotēkas abonementa  un uz vietas izmantot lasītavu krājumus.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Par Liepājas Centrālās Zinātniskās bibliotēkas lasītāju var kļūt ikviena fiziska vai juridiska persona, kura vēlas izmantot LCZB vai tās filiālbibliotēku krājumus, datubāzes un sistēmas.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
1
Procesa apraksts
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
• Lasītājus bibliotēkā reģistrē, uzrādot pasi vai citu personu apliecinošu dokumentu ar personas kodu.
Lai par bibliotēkas lasītāju kļūtu juridiska persona, par bibliotēkas lasītāju reģistrē fizisku personu, kuru pilnvarojusi attiecīgā juridiskā persona.

• Lasītājus līdz 16 gadu vecumam bibliotēkā reģistrē, iesniedzot rakstveida piekrišanu, ko aizpildījis viens no vecākiem vai tiem pielīdzinātā persona.

• Reģistrējoties bibliotēkā, lasītājam jāiepazīstas ar bibliotēkas lietošanas noteikumiem un ar parakstu jāapstiprina sava apņemšanās tos ievērot.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes tīmekļvietnē LCZB e-adrese
Klātiene
Bērnu bibliotēka "Vecliepājas Rūķis"
Bibliotēka "Libris"
Bibliotēka "Varavīksne"
Liepājas Centrālā Zinātniskā bibliotēka
Valtera bibliotēka
Parādīt visus...
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Reģistrētam bibliotēkas lasītājam klātienē tiek izsniegta lasītāja karte, kas jāuzrāda katrā apmeklējuma reizē (lasītāja karte nevar tikt nodota izmantošanai citai personai).
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Bērnu bibliotēka "Vecliepājas Rūķis"
Bibliotēka "Libris"
Bibliotēka "Varavīksne"
Liepājas Centrālā Zinātniskā bibliotēka
Valtera bibliotēka
Parādīt visus...