Bibliotēkas lietotāju piereģistrēšana, konsultēšana, lasītavas pakalpojumi, grāmatu un periodikas izsniegšana lasīšanai mājās Auces novada pašvaldības bibliotēkā (Auces novada pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: Auces novada pašvaldība
Īss apraksts:
Bibliotēkā reģistrētais lietotājs var izmantot visus pakalpojumus, kas norādīti pašvaldības bibliotēkas izmantošanas noteikumos saistībā ar doto pakalpojumu: literatūras izsniegšana uz mājām, brīvpieeja lasītavas un uzziņu literatūras fondam, t.sk. jaunākajai periodikai, tematiskās izstādes, novada ziņas, lietotāju nodrošināšana ar pašvaldību institūciju sagatavoto un publicēto informāciju, publiskā interneta pakalpojumi.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Pakalpojumiem lasītavas pakalpojumi, grāmatu un periodikas izsniegšana lasīšanai mājās - jebkura bibliotēkā reģistrējusies persona.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
1
Procesa apraksts
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas
Nav.
Atgādinājums
Rakstiski vai telefoniski persona tiek brīdināta par laikā nenodotiem iespieddarbiem.
Brīdinājums
Bibliotēkas lietotāju, kurš neievēro bibliotēkas lietošanas noteikumus, var izraidīt no bibliotēkas telpām.
Normatīvie akti
Bibliotēku likums
(Saeima; likumi; 23.06.1998)
Uzziņas par pakalpojumu
Auces novada pašvaldība
Kontaktinformācija: Jelgavas ielā 1, Auce, Auces novads, LV-3708
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 11.08.2020