Tematiska ekskursija arhīvā
Izvēlētā organizācija: Latvijas Nacionālais arhīvs
Īss apraksts:
Latvijas Nacionālais arhīvs pēc pieprasījuma organizē tematiskas maksas ekskursijas arhīvā
Saņēmēji:
Jebkura persona
Termiņš:
Ekskursija jāpiesaka vismaz 5 darba dienas iepriekš
Procesa apraksts
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas
Nav.
Atgādinājums
Normatīvie akti
Arhīvu likums
(Saeima; likumi; 01.01.2011)
Uzziņas par pakalpojumu
Latvijas Nacionālais arhīvs
Kontaktinformācija: Šķūņu iela 11, Rīga, LV-1050; 67212539; lna@arhivi.gov.lv
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 21.01.2022