Ziņu iekļaušana un aktualizēšana Fizisko personu reģistrā
Izvēlētā organizācija: Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde
Īss apraksts:
Nodrošina iespēju personai paziņot Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei par dzīvesvietas adresi ārvalstī un/vai papildu adresi ārvalstīs vai Latvijā, par citas valsts pilsonības iegūšanu, par ārvalstī piešķirto identifikācijas kodu un par izmaiņām Fizisko personu  reģistrā iekļautajās ziņās, kas izdarītas ārvalsts institūcijās. Informatīvais tālrunis: +371 67209400 vai e-pasts: pskn@pmlp.gov.lv
Saņēmēji:
Fiziska persona
Ziņas aktualizēšanai Fizisko personu reģistrā sniedz persona vai tās likumiskais/pilnvarotais pārstāvis.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
30
Termiņš:
Ziņas Fizisko personu reģistrā tiek aktualizētas pēc iespējas īsākā termiņā, bet ne vēlāk kā viena mēneša laikā no dokumentu saņemšanas dienas Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Iesniegumu par dzīvesvietas paziņošanu ārvalstī un/vai papildu adresi ārvalstīs vai Latvijā šobrīd
iespējams iesniegt tikai attālināti:
1) izmantojot oficiālo elektronisko eAdresi, vai ar drošu elektronisko parakstu nosūtot uz jebkuras PMLP teritoriālas nodaļas elektronisko pastu, pievienojot personu apliecinoša dokumenta kopiju;
2) nosūtot pa pastu tuvākajai PMLP teritoriālajai nodaļai, pievienojot personu apliecinoša dokumenta apliecinātu kopiju;
3)  izmantojot e-pakalpojumu  
" Dzīvesvietas deklarēšana vai norādīšana"

Dokumentus par citas valsts pilsonības iegūšanu, par ārvalstī piešķirtu personas kodu vai par izmaiņām Fizisko personu  reģistrā iekļautajās ziņās, kas izdarītas ārvalsts institūcijās šobrīd  iespējams iesniegt tikai attālināti:
1) izmantojot oficiālo elektronisko eAdresi vai nosūtot uz jebkuras PMLP teritoriālas nodaļas elektronisko pastu, pievienojot ar drošu elektronisko parakstu parakstītas dokumentu oriģināla apliecinātas kopijas;
2) nosūtot pa pastu tuvākajai PMLP teritoriālajai nodaļai, dokumentu kopijām jābūt apliecinātām.
  
Dokumentus iespējams iesniegt arī tuvākajā Latvijas diplomātiskajā vai konsulārajā pārstāvniecībā ārvalstīs. Par iespējamiem dokumentu iesniegšanas veidiem aicinām sazināties ar konkrēto pārstāvniecību vai skatīties interneta saitē:  https://www.mfa.gov.lv/vestniecibas-un-parstavniecibas

Vienlaikus norādāms, ja būs nepieciešams pārliecināties par dokumenta oriģināla juridisko spēku vai dokumenta atvasinājuma pareizību, Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde jebkurā laikā var pieprasīt, lai tiek uzrādīts dokumenta oriģināls.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene PMLP Madonas nodaļa
Adrese: Rīgas iela 2, Madona, Madonas nov., LV-4801
Tālrunis: 67209488
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
E-pasts
Parādīt visus...
Pasts
Aizkraukles nodaļa - pasts
Alūksnes nodaļa - pasts
Balvu nodaļa - pasts
PMLP Bauskas nodaļa
PMLP Cēsu nodaļa
Parādīt visus...