Ziņu iekļaušana un aktualizēšana Fizisko personu reģistrā
Izvēlētā organizācija: Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde
Īss apraksts:
Nodrošina iespēju personai paziņot Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei par dzīvesvietas adresi ārvalstī un/vai papildu adresi ārvalstīs vai Latvijā, par citas valsts pilsonības iegūšanu, par ārvalstī piešķirto identifikācijas kodu un par izmaiņām Fizisko personu  reģistrā iekļautajās ziņās, kas izdarītas ārvalsts institūcijās. Informatīvais tālrunis: +371 67209400 vai e-pasts: pskn@pmlp.gov.lv
Saņēmēji:
Fiziska persona
Ziņas aktualizēšanai Fizisko personu reģistrā sniedz persona vai tās likumiskais/pilnvarotais pārstāvis.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
30
Termiņš:
Ziņas Fizisko personu reģistrā tiek aktualizētas pēc iespējas īsākā termiņā, bet ne vēlāk kā viena mēneša laikā no dokumentu saņemšanas dienas Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas
Pastāv administratīvā procesa iespējas
Atgādinājums
Brīdinājums
Par Fizisko personu reģistrā iekļaujamo ziņu savlaicīgu nepaziņošanu Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei personai var tikt uzlikts naudas sods.
Normatīvie akti
Fizisko personu reģistra likums
(Saeima; likumi; 28.06.2021)
Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes nolikums
(Ministru kabinets; noteikumi; 321; 02.06.2021)
Uzziņas par pakalpojumu
Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde
Kontaktinformācija: Rīga, Čiekurkalna 1.līnija 1 k-3, LV-1026.
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 30.03.2023