Vārda, uzvārda vai tautības maiņa (Liepājas pilsētas Dzimtsarakstu nodaļa)
Izvēlētā organizācija: Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija
Īss apraksts:
Persona var mainīt vārdu, uzvāru vai tautību, ja pastāv kāds no iemesliem, kas noteikts „Vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņas” likumā, iesniedzot Dzimtsarakstu nodaļā attiecīgu rakstveida iesniegumu un nepieciešamos dokumentus.
Dzimtsarakstu nodaļa izskata iesniegumu un sagatavoto lietu nosūta Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamentam, kas mēneša laikā dod lēmumu par atļauju mainīt vārdu, uzvārdu vai tautību vai atsaka to darīt.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Persona, kura ir Latvijas pilsonis, nepilsonis vai kurai Latvijas Republikā piešķirts bezvalstnieka statuss, ja tā sasniegusi 15 gadu vecumu.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
60
Procesa apraksts
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas
Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā.
Atgādinājums
Iesniegums vārda,  uzvārda vai tautības maiņai tiek pieņemts  tikai pēc nepieciešamo dokumentu saņemšanas un pārbaudes un valsts nodevas un maksas par pakalpojumu samaksas.
Normatīvie akti
Uzziņas par pakalpojumu
Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija
Kontaktinformācija: Rožu iela 6, Liepāja LV-3401
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 08.07.2021