Civilstāvokļa reģistru ierakstu labošana, papildināšana, atjaunošana un anulēšana (Babītes novada pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: Babītes novada pašvaldība
Īss apraksts:
Dzimtsarakstu nodaļa uz tiesas sprieduma, administratīva akta, dzimtsarakstu nodaļas sastādīta atzinuma un personas iesnieguma pamata papildina un labo   ierakstus civilstāvokļa aktu reģistros un uz ieraksta pamata izsniegtajās dzimšanas, laulības vai miršanas apliecībās (adopcijas, paternitātes noteikšanas, vārda, uzvārda, tautības maiņas, u.c. gadījumos, labojot kļūdainus ierakstus reģistros).
Civilstāvokļa reģistrācijas dokumentu atjaunošana notiek, ja reģistrs gājis bojā, bet reģistru anulēšana tiek veikta, ja sastādīti divi reģistri par vienu un to pašu faktu.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Persona, uz kuru civilstāvokļa reģistra ieraksts attiecas.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
22
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas
Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departaments
Atgādinājums
Normatīvie akti
Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likums
(Saeima; likumi; 01.01.2013)
Dzimtsarakstu nodaļas nolikums
(Babītes novada pašvaldības dome; nolikumi; 4; 24.03.2010)
Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistriem
(Ministru kabinets; noteikumi; 761; 18.09.2013)
Uzziņas par pakalpojumu
Babītes novada pašvaldība
Kontaktinformācija: Centra iela 4, Pinķi, Babītes pag., Babītes novads, LV-2107
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 30.01.2017