Izsaukuma apstiprināšana uzturēšanās atļaujas pieprasīšanai (pieejams TIKAI elektroniski)
Izvēlētā organizācija: Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde
Īss apraksts:
Pakalpojums nodrošina iespēju iesniegt elektroniski (attālināti) Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē pieteikumu izsaukuma apstiprināšanai, kas nepieciešams, lai ārzemnieks varētu pieprasīt uzturēšanās atļauju vai reģistrēt uzturēšanās atļauju
Saņēmēji:
Fiziska persona, Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Fiziska persona-pilngadīgs Latvijas pilsonis vai nepilsonis; pilngadīgs ārzemnieks, kuram ir pastāvīgās uzturēšanās atļauja LR; ES dalībvalsts, Eiropas Ekonomikas zonas valsts vai Šveices Konfederācijas pilsonis, kurš uzturas LR ar reģistrācijas apliecību vai pastāvīgās uzturēšanās apliecību.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
2
Termiņš:
ja izsaukuma pieprasījums saistīts ar ārzemnieka nodarbinātību, lēmumu pieņem 5 darbdienu laikā. Ja lēmuma pieņemšanai nepieciešams iesniegt papildus informāciju un dokumentus, izskatīšanas termiņš var tikt pagarināts
Procesa apraksts
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
Pārsūdzības iespējas
30 dienu laikā pēc lēmuma spēkā stāšanās dienas ir tiesības apstrīdēt PMLP priekšniekam. Lēmumu par apstrīdēto administratīvo aktu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā. Tiesas nolēmums ir galīgs un nav pārsūdzams.
Atgādinājums
Normatīvie akti
Uzziņas par pakalpojumu
Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde
Kontaktinformācija: Rīga, Čiekurkalna 1.līnija 1 k-3, LV-1026.
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 16.02.2022