Ielūguma apstiprināšana vīzas pieprasīšanai (pieejams TIKAI elektroniski)
Izvēlētā organizācija: Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde
Īss apraksts:
Pakalpojums nodrošina iespēju iesniegt Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē pieteikumu ielūguma apstiprināšanai, kas nepieciešams, lai ārzemnieks varētu pieprasīt vīzu ieceļošanai Latvijas Republikā.
Dokumentus ielūguma apstiprināšanai uzaicinātājs iesniedz tikai elektroniski.
Saņēmēji:
Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Juridiska persona- Latvijas Republikas valsts pārvaldes iestāde; Latvijas Republikā reģistrēta juridiska persona vai ārvalstu juridiska persona, kurai ir Latvijas Republikā reģistrēta pilnvarotā persona.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
2
Termiņš:
Nodarbinātības gadījumā ielūgumu apstiprina 5 darbdienu laikā. Gadījumā, ja nepieciešama papildus informācija vai dokumenti, termiņš var tikt pagarināts.
Procesa apraksts
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
Pārsūdzības iespējas
30 dienu laikā pēc lēmuma spēkā stāšanās dienas ir tiesības apstrīdēt PMLP priekšniekam. Lēmumu par apstrīdēto administratīvo aktu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā. Tiesas nolēmums nav pārsūdzams
Atgādinājums
Normatīvie akti
Uzziņas par pakalpojumu
Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde
Kontaktinformācija: Rīga, Čiekurkalna 1.līnija 1 k-3, LV-1026.
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 17.02.2023