Fiziskas personas iekļaušana vietējās pierobežas satiksmes atļaujas saņemšanas sarakstā (Balvu novada pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: Balvu novada pašvaldība
Īss apraksts:
Balvu novada iedzīvotājiem ir iespēja atvieglotā kārtībā saņemt vietējo pierobežas satiksmes atļauju (vīzu) braucieniem uz Krievijas Federāciju. Lai saņemtu šo atļauju, iedzīvotājam ir jābūt iekļautam sarakstā, ko sagatavo Balvu novada pašvaldība un iesniedz to LR pilnvarotajam robežas pārstāvim uz Latvijas Republikas – Krievijas Federācijas valsts robežas.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Lai saņemtu pakalpojumu pierobežas teritorijā jānodzīvo vismaz 3 gadi, arī šo personu laulātajiem, nepilngadīgajiem bērniem un personām, kas atrodas tās apgādībā/aizbildnībā, neatkarīgi no pierobežas teritorijās nodzīvotā laika, bez maksas var tikt izsniegtas vietējās pierobežas satiksmes atļaujas.
Termiņš:
Atbilde tiek sniegta pēc vēstules saņemšanas no LR pilnvarotā robežas pārstāvja uz Latvijas Republikas - Krievijas Federācijas valsts robežas. Atbildes no LR pilnvarotā robežas pārstāvja uz Latvijas Republikas - Krievijas Federācijas valsts robežas tiek saņemtas ceturksnī vienu reizi.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Jāgriežas Balvu novada pašvaldībā vai tuvākajā pagasta pārvaldē, līdzi ņemot pasi, ar iesniegumu par iekļaušanu Vietējās pierobežas satiksmes atļaujas saņemšanas sarakstā un anketu.
Lai persona tiktu iekļauta sarakstā, minētajā anketā jāsniedz šādas ziņas:
- personas vārds un uzvārds;
- dzimšanas vieta (atbilstoši norādītajam pasē) un datums;
- pases sērija un numurs;
- pases derīguma termiņš;
- dzīvesvieta;
- informācija par to, cik ilgi persona deklarēta pierobežas teritorijā;
- brauciena mērķis (atzīmējot atbilstošo iemeslu)
- uzturēšanās vieta Krievijas Federācijā.


Pamats vietējās pierobežas satiksmes atļaujas saņemšanai ir:
- nekustamais īpašums pierobežas teritorijā (Krievijā);
- radinieku apmeklējums;
- radinieku apbedījumu vietu apmeklējums;
- medicīniskās palīdzības saņemšana;
- piedalīšanās kultūras, izglītības vai sporta pasākumos, ko regulāri rīko Latvijas un Krievijas Federācijas valsts pārvaldes iestādes un institūcijas, vai to organizēšana;
- piedalīšanās reliģiskos rituālos;
- regulāra kontaktu īstenošana saimnieciskās darbības jomā, pamatojoties uz attiecīgiem līgumiem bez tiesībām strādāt.

Iesniedzot iesniegumu pašvaldībā, visi šie minētie apstākļi ir jāapliecina ar attiecīgiem dokumentiem (izziņas, līgumi, u.tml.).

Iesniegumu var iesniegt klātienē, pa pastu, e-pastu (ar drošu elektronisko parakstu)
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā E-adrese Balvu novada pašvaldība
Klātiene Klātienē Balvu novada pašvaldībā
Adrese: Bērzpils iela 1A, Balvi, Balvu nov., LV-4501
Tālrunis: 64522453
Fakss: 64522453
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Pasts
Adrese: Bērzpils iela 1A, Balvi, Balvu nov., LV-4501
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Iesniegto dokumentu tālākvirzīšana
Pašvaldība reizi ceturksnī visus iesniegumus nosūta LR pilnvarotajam robežas pārstāvim uz Latvijas Republikas - Krievijas Federācijas valsts robežas.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / Dokumentu apstrāde
Saņemot atbildi no LR pilnvarotā robežas pārstāvja uz Latvijas Republikas - Krievijas Federācijas valsts robežas, pašvaldība sniedz rakstisku  atbildi personai, kura iesniegusi iesniegumu par pierobežas atļauju ar datumu no kura uzsākta dokumentu pieņemšana vietējās pierobežas satiksmes atļauju noformēšanai Krievijas Federācijas ģenerālkonsulā Daugavpili.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
4. solis / Pakalpojuma saņemšana
Atļauju persona ģenerālkonsulā kārto patstāvīgi.
Maksājumi: Skatīt maksājumus