Fiziskas personas iekļaušana vietējās pierobežas satiksmes atļaujas saņemšanas sarakstā (Balvu novada pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: Balvu novada pašvaldība
Īss apraksts:
Balvu novada iedzīvotājiem ir iespēja atvieglotā kārtībā saņemt vietējo pierobežas satiksmes atļauju (vīzu) braucieniem uz Krievijas Federāciju. Lai saņemtu šo atļauju, iedzīvotājam ir jābūt iekļautam sarakstā, ko sagatavo Balvu novada pašvaldība un iesniedz to LR pilnvarotajam robežas pārstāvim uz Latvijas Republikas – Krievijas Federācijas valsts robežas.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Lai saņemtu pakalpojumu pierobežas teritorijā jānodzīvo vismaz 3 gadi, arī šo personu laulātajiem, nepilngadīgajiem bērniem un personām, kas atrodas tās apgādībā/aizbildnībā, neatkarīgi no pierobežas teritorijās nodzīvotā laika, bez maksas var tikt izsniegtas vietējās pierobežas satiksmes atļaujas.
Termiņš:
Atbilde tiek sniegta pēc vēstules saņemšanas no LR pilnvarotā robežas pārstāvja uz Latvijas Republikas - Krievijas Federācijas valsts robežas. Atbildes no LR pilnvarotā robežas pārstāvja uz Latvijas Republikas - Krievijas Federācijas valsts robežas tiek saņemtas ceturksnī vienu reizi.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija