Valsts valodas prasmes pārbaude profesionālo un amata pienākumu veikšanai un pastāvīgās uzturēšanās atļaujas saņemšanai, un Eiropas Savienības pastāvīgā iedzīvotāja statusa iegūšanai
Izvēlētā organizācija: Valsts izglītības satura centrs
Īss apraksts:
Ja personai nepieciešama valsts valodas prasmes apliecība, viņai jākārto valsts valodas prasmes pārbaude.
Valsts valodas prasmes pārbaudē ir divas daļas - mutvārdu un rakstveida. Rakstveida daļā persona aizpilda lasīšanas testu, rakstīšanas testu un klausīšanās testu. Mutvārdu daļā persona izpilda speciālus runātprasmes pārbaudes uzdevumus.
Valsts valodas zināšanu apjoms ir iedalīts trīs valodas prasmes līmeņos:
A – pamata līmenis;
B– vidējais līmenis;
C – augstākais līmenis.
Informāciju par valsts valodas prasmes pārbaudes rezultātiem persona saņem 15 darbadienu laikā pēc valsts valodas prasmes pārbaudes kārtošanas.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Jebkura fiziska persona. Personu grupu var reģistrēt gadījumos, ja ir saņemts juridiskas personas (uzņēmējsabiedrības, kas nodarbojas ar latviešu valodas apmācību) iesniegums.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
15
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Persona, kas vēlas kārtot pārbaudi, ne vēlāk kā vienu nedēļu pirms pārbaudes iesniedz rakstisku iesniegumu personīgi, elektroniskā dokumenta formā vai nosūtot pa pastu.
Par valsts valodas prasmes pārbaudi jāsamaksā valsts nodeva.
Ja persona ir tiesīga un vēlas kārtot pārbaudi ar atvieglojumiem, iesniegumam pievieno ārsta rehabilitologa atzinumu.
Detalizētāku informāciju lūdzam skatīt Valsts izglītības satura centra vietnē (visc.gov.lv).
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Valsts valodas prasmes pārbaude Daugavpilī
Valsts valodas prasmes pārbaude Liepājā
Valsts valodas prasmes pārbaude Rēzeknē
Valsts valodas prasmes pārbaude Rīgā
Valsts valodas prasmes pārbaude Ventspilī
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Valsts valodas prasmes pārbaudes notiek Rīgā, Daugavpilī, Rēzeknē, Liepājā un Ventspilī. Informāciju par konkrētās pārbaudes vietu un laiku persona saņem, reģistrējoties pārbaudei.
Ierodoties pārbaudē, jāuzrāda derīgs personu apliecinošs dokuments.
Maksājumi: Skatīt maksājumus