Rakstiskas izziņas izsniegšana Latvijas Republikas pārstāvniecībā ārvalstīs
Izvēlētā organizācija: Ārlietu ministrija
Īss apraksts:
Rakstiskas izziņas izsniegšana no Fizisko personu reģistra svešvalodā un citiem reģistriem, kas pieejami Latvijas Republikas pārstāvniecību konsulārajām amatpersonām.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Pārstāvniecības konsulārajā apgabalā pastāvīgi dzīvojoši Latvijas valstspiederīgie, kuri Fizisko personu reģistra likumā noteiktajā kārtībā ir paziņojuši par savas dzīvesvietas adresi ārvalstī.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
10
Termiņš:
Piesakot pakalpojumu klātienē var izvēlēties arī īsākus dokumentu sagatavošanas termiņus.
Procesa apraksts
Maksājumi
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
1. solis / Pierakstīšanās uz apmeklējumu
Latvijas Republikas pārstāvniecībās ārvalstīs apkalpo pēc iepriekšēja ierakta. Šis pakalpojums ir pieejams arī kā e-pakalpojums.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Cits Latvijas vēstniecības un konsulāti
2. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Tiek aizpildītas iesniegums, kas sagatavots uz pārstāvniecības iesnieguma formas.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / Pakalpojuma saņemšana
Dokumentus var saņemt pārstāvniecības noteiktajos pieņemšanas laikos.
Maksājumi: Skatīt maksājumus