Rakstiskas izziņas izsniegšana Latvijas Republikas pārstāvniecībā ārvalstīs
Izvēlētā organizācija: Ārlietu ministrija
Īss apraksts:
Rakstiskas izziņas izsniegšana no Fizisko personu reģistra svešvalodā un citiem reģistriem, kas pieejami Latvijas Republikas pārstāvniecību konsulārajām amatpersonām.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Pārstāvniecības konsulārajā apgabalā pastāvīgi dzīvojoši Latvijas valstspiederīgie, kuri Fizisko personu reģistra likumā noteiktajā kārtībā ir paziņojuši par savas dzīvesvietas adresi ārvalstī.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
10
Termiņš:
Piesakot pakalpojumu klātienē var izvēlēties arī īsākus dokumentu sagatavošanas termiņus.
Procesa apraksts
Maksājumi
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
Samaksa par  pakalpojuma soli: Pakalpojuma pieprasīšana
Samaksa par  pakalpojuma soli: Pakalpojuma pieprasīšana
Normatīvie akti:
Ārlietu ministrijas konsulārās atlīdzības cenrādis un kārtība, kādā tiek iekasēta konsulārā atlīdzība un valsts nodevas
Apmaksa:
Latvija.lv maksājums no pakalpojuma apraksta, Klātiene maksājumu karte (POS), Priekšapmaksa savādāk (banka, internetbanka, Latvijas pasts)
Obligāts Pozīcijas nosaukums Mērvienība Vienības cena bez PVN PVN Vienības cena ar PVN
Rakstiskas izziņas izsniegšana vienas darba dienas laikā pēc nepieciešamās informācijas iegūšanas
konsulārā izziņa Dokuments 40,00 EUR 0,00 EUR 40,00 EUR
izziņa par valsts uzturētajās datubāzēs pieejamo informāciju, tai skaitā no Fizisko personu reģistra (svešvalodā), Sodu reģistra u.c. Dokuments 40,00 EUR 0,00 EUR 40,00 EUR
daudzvalodu standarta veidlapa Dokuments 40,00 EUR 0,00 EUR 40,00 EUR
Pakalpojuma cenrāži
Pakalpojuma cenrāži
Ārlietu ministrijas konsulārās atlīdzības cenrādis