Izziņu izsniegšana
Izvēlētā organizācija: Ārlietu ministrija
Īss apraksts:
Pārstāvniecības konsulārajā apgabalā pastāvīgi dzīvojoši Latvijas valstspiederīgie, kuri Fizisko personu reģistra likuma noteiktajā kārtībā ir paziņojuši par savas dzīvesvietas adresi ārvalstīs, var iesniegt pieteikumu izziņu saņemšanai no Latvijas pārstāvniecībām ārvalstīs par datiem no Fizisko personu reģistra, CSDD reģistra, Vienota civilstāvokļa aktu reģistrācijas informācijas sistēmas un Sodu reģistra datiem.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Pārstāvniecības konsulārajā apgabalā pastāvīgi dzīvojoši Latvijas valstspiederīgie, kuri Fizisko personu reģistra likuma noteiktajā kārtībā ir paziņojuši par savas dzīvesvietas adresi ārvalstīs.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
5
Termiņš:
Šajā termiņā neietilpst laiks, kas nepieciešams dokumenta izprasīšanai no citām iestādēm, apliecināšanai, nogādāšanai uz pārstāvniecību izmantojot diplomātisko pastu un nosūtīšanai pa pastu, ja pārstāvniecība var sniegt šādu pakalpojumu.
Procesa apraksts
Maksājumi
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
1. solis / Pieteikuma iesniegšana un apmaksa
Norāda datus par nepieciešamo izziņu no Iedzīvotāju reģistra vai CSDD reģistra un veic apmaksu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums Latvija.lv Izziņu izsniegšana
Cits Latvijas vēstniecības un konsulāti
3. solis / Dokumenta saņemšana
Dokumenta saņemšana klātienē Latvijas pārstāvniecībā ārvalstīs vai saņemšana pa pastu, ja attiecīgā Latvijas pārstāvniecība ārvalstī šādu pakalpojumu var nodrošināt.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Pasts Dokumenta saņemšana
Adrese: Elizabetes iela 57, Rīga, LV-1050
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Cits Latvijas vēstniecības un konsulāti