Elektroniska reģistrēšanās konsulārajā reģistrā
Izvēlētā organizācija: Ārlietu ministrija
Īss apraksts:
Pakalpojuma ietvaros persona var reģistrēt informāciju par plānoto ceļojumu, lai Ārlietu ministrija varētu sazināties un nepieciešamības gadījumā operatīvi nodrošināt personas konsulāro aizsardzību ārvalstī ārkārtas situācijā
Saņēmēji:
Fiziska persona
Fiziskas personas (Latvijas pilsonis, Latvijas nepilsonis un bezvalstnieks, kuram ir pastāvīgās uzturēšanās atļauja Latvijā), kuras uzturas vai plāno doties uz ārvalstīm uz laiku, kas nepārsniedz sešus mēnešus
Termiņš:
Reģistrēt informāciju par plānoto ceļojumu var tiešsaistes režīmā (24/7). Ja ārvalstī iestājas ārkārtas situācija, Ārlietu ministrija sazinās un nepieciešamības gadījumā sniedz konsulāro palīdzību.
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Informācijas ievade
Ceļotājs ievada datus tiešsaistes formā
Maksājumi: Skatīt maksājumus
2. solis / Brīdinājumu saņemšana
Ceļotājs uz norādīto e-pasta adresi saņem ceļojuma brīdinājumus par valsti, par kuru ceļotājam ir kāds aktuāls ceļojums.
Ceļojuma brīdinājumi ir informācija par reģionu, valsti vai tās teritoriju, kuru konkrētā laika periodā nav ieteicams apmeklēt vai apmeklēšanas gadījumā ieteicams ievērot īpašu piesardzību, kā arī informācija par būtiskām izmaiņām ieceļošanas, izceļošanas vai uzturēšanās kārtībā konkrētajā valstī.
Visi ceļojumu brīdinājumi tiek publicēti arī Ārlietu ministrijas mājas lapā un mobilajā aplikācijā "Ceļo droši".
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes tīmekļvietnē Ceļojumi brīdinājumi Ārlietu ministrijas mājas lapā
Cits Mobilā lietotne "Ceļo droši"
3. solis / Konsulārās aizsardzības saņemšana
Ārkārtas situācijas gadījumā Ārlietu ministrija sazinās ar ceļotāju vai ceļotāja norādītajām kontaktpersonām, nepieciešamības gadījumā sniedz konsulāro palīdzību.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Konsulārais departaments
Adrese: Elizabetes iela 57, Rīga, LV-1050
Tālrunis: +37167015905
Fakss: 67828274
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Telefons +37167015905