Dokumentu izprasīšana no Latvijas Republikas iestādēm ar Latvijas Republikas diplomātisko un konsulāro pārstāvniecību starpniecību
Izvēlētā organizācija: Ārlietu ministrija
Īss apraksts:
Dokumentu izprasīšana no Latvijas Republikas iestādēm ar Latvijas Republikas diplomātisko un konsulāro pārstāvniecību starpniecību
Saņēmēji:
Jebkura persona
Pārstāvniecības konsulārajā apgabalā pastāvīgi dzīvojoši Latvijas valstspiederīgie, kuri Fizisko personu reģistra likumā noteiktajā kārtībā ir paziņojuši par savas dzīvesvietas adresi ārvalstī.
Termiņš:
Pakalpojuma termiņš atkarīgs no diplomātiskā pasta kustības.
Procesa apraksts
Maksājumi
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
Organizācija(Ascending)
Saistītā pakalpojuma nosaukums
Ārlietu ministrija Dokumenta nosūtīšana personai konsulārā apgabala robežās
Ārlietu ministrija Dokumentu legalizācija
Ārlietu ministrija Dokumentu pārsūtīšana ar Latvijas Republikas pārstāvniecību starpniecību
Ārlietu ministrija Izziņu izsniegšana
Ārlietu ministrija Konsulārā pakalpojuma sniegšana ārpus Latvijas Republikas pārstāvniecības ārvalstīs izbraukuma sesijas ietvaros
Ārlietu ministrija Rakstiskas izziņas izsniegšana Latvijas Republikas pārstāvniecībā ārvalstīs