Cenrādis:
Ārlietu ministrijas konsulārās atlīdzības cenrādis
Organizācija:
Ārlietu ministrija
Nr. Pozīcijas nosaukums Mērvienība Cena bez PVN PVN Cena ar PVN
1. Rakstiskas izziņas izsniegšana vienas darba dienas laikā pēc nepieciešamās informācijas iegūšanas
1.1. konsulārā izziņa Dokuments 40,00 EUR 0,00 EUR 40,00 EUR
1.2. izziņa par valsts uzturētajās datubāzēs pieejamo informāciju, tai skaitā no Fizisko personu reģistra (svešvalodā), Sodu reģistra u.c. Dokuments 40,00 EUR 0,00 EUR 40,00 EUR
1.3. daudzvalodu standarta veidlapa Dokuments 40,00 EUR 0,00 EUR 40,00 EUR
2. Notariālās darbības
2.1. pilnvaru, piekrišanu un apliecinājumu sagatavošana notariālā akta apstiprināšanai
2.1.1. viens ieraksts notariālo aktu grāmatā vai reģistrā Dokuments 40,00 EUR 0,00 EUR 40,00 EUR
2.2. paraksta īstuma, dokumenta atvasinājuma un tulkojuma pareizības apliecinājuma sagatavošana
2.2.1. viens ieraksts notariālo aktu grāmatā vai reģistrā Dokuments 40,00 EUR 0,00 EUR 40,00 EUR
2.3. notariālo aktu grāmatas otro un turpmāko izrakstu, norakstu un reģistra izrakstu izsniegšanai Vienība 40,00 EUR 0,00 EUR 40,00 EUR
3. Dokumentu izprasīšana un pārsūtīšana Latvijas Republikas iestādēm ar pārstāvniecības starpniecību
3.1. dokumentu pārsūtīšana ziņu aktualizēšanai Fizisko personu reģistrā, ja tas netiek veikts reizē ar personu apliecinoša dokumenta pieteikuma pārsūtīšanu Pieprasījums 40,00 EUR 0,00 EUR 40,00 EUR
3.2. dokumentu pārsūtīšana pases un/vai personas apliecības, kā arī ārzemnieka personas apliecības noformēšanai Pieprasījums 40,00 EUR 0,00 EUR 40,00 EUR
3.3. dokumentu izprasīšana no Latvijas Republikas iestādēm ar pārstāvniecību starpniecību Dokuments 40,00 EUR 0,00 EUR 40,00 EUR
3.4. dokumentu pārsūtīsana Latvijas iestādēm citos gadījumos Vienība 40,00 EUR 0,00 EUR 40,00 EUR
3.5. papilddokumentu pārsūtīšana uzturēšanas atļaujas noformēšanai Dokuments 40,00 EUR 0,00 EUR 40,00 EUR
4. Dokumenta nosūtīšana personai konsulārā apgabala robežās
4.1. ar ierakstītu sūtījumu Vienība 10,00 EUR 0,00 EUR 10,00 EUR
4.2. ar kurjerpastu Vienība 20,00 EUR 0,00 EUR 20,00 EUR
5. Dokumentu pieņemšana un pārsūtīšana Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei ar pārstāvniecības starpniecību uzturēšanās atļaujas pieprasīšanai
5.1. termiņuzturēšanās atļaujas pieprasīšanai akreditētas izglītības iestādes audzēknim vai pilna mācību laika studentam. Pastāvīgās uzturēšanās atļaujas pieprasīšanai ārzemniekam, kurš pirms citas valsts pilsonības iegūšanas ir bijis Latvijas pilsonis va Pieprasījums 80,00 EUR 0,00 EUR 80,00 EUR
5.2. citai personai Pieprasījums 110,00 EUR 0,00 EUR 110,00 EUR
5.3. dokumentu skenēšana pārsūtīšanai Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei termiņuzturēšanās vai pastāvīgās uzturēšanās atļaujas pieprasīšanai vai papildu dokumentu iesniegšanai šiem pieprasījumiem Pieprasījums 40,00 EUR 0,00 EUR 40,00 EUR
6. Uzaicinājuma noformēšana vienotās vīzas saņemšanai Pieprasījums 40,00 EUR 0,00 EUR 40,00 EUR
7. Ziņu par personas norādītās dzīvesvietas adresi aktualizēšana Fizisko personu reģistrā, ja tas netiek veikts kopā ar citu konsulāro pakalpojumu Pieprasījums 40,00 EUR 0,00 EUR 40,00 EUR
8. Konsulāro funkciju veikšana ārpus pārstāvniecības
8.1. konsulārās amatpersonas izbraukums notariālās darbības veikšanai ārpus pārstāvniecības telpām Pieprasījums 40,00 EUR 0,00 EUR 40,00 EUR
8.2. konsulārā pakalpojuma sniegšana ārpus pārstāvniecības izbraukuma sesijas ietvaros Pieprasījums 40,00 EUR 0,00 EUR 40,00 EUR
Normatīvie akti: