Vispārizglītojošās izglītības programmas īstenošanas izmaksu segšana privātai izglītības iestādei (Valmieras pilsētas pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: Valmieras novada pašvaldība
Īss apraksts:
Ja Jūsu bērns apgūst vispārējo izglītību privātā izglītības iestādē (turpmāk – Izglītības iestāde), kas atrodas Valmieras pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā un kura īsteno licencētas un akreditētas vispārējās vai speciālās izglītības programmas apguvi klātienes formā, Jūs varat  pieteikties pašvaldības atbalstam vispārējās izglītības izmaksu segšanai privātā izglītības iestādē.

Pašvaldības atbalstu piešķir par izglītojamo, ja izglītojamā un vismaz viena no vecāku vai likumiskā pārstāvja (turpmāk – likumiskais pārstāvis) dzīvesvieta pirms atbalsta saņemšanas vismaz sešus mēnešus ir deklarēta Valmieras pilsētas administratīvajā teritorijā.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
23
Termiņš:
Lēmumu par Pašvaldības atbalsta piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt Pašvaldības izpilddirektors pieņem viena mēneša laikā, par to rakstiski informējot bērna likumīgo pārstāvi un privāto izglītības iestādi.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija