Izziņas izsniegšana par nokārtotu centralizēto eksāmenu, ja ir nepieciešams stāties augstskolā ārpus Latvijas, kurā uzņemšanas noteikumi paredz dokumentu iesniegšanu pirms izziņotā sertifikātu izsniegšanas datuma
Izvēlētā organizācija: Valsts izglītības satura centrs
Īss apraksts:
Persona, kura vēlas saņemt izziņu par nokārtotiem centralizētajiem eksāmeniem, aizpilda iesniegumu Valsts izglītības satura centram. Aizpildīto iesniegumu iesniedz izmantojot portālu www.latvija.lv, nosūtot pa pastu vai nosūtot iesniegumu, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, uz VISC e-pastu. Saņemot personas aizpildītu iesniegumu, VISC  izraksta rēķinu. Pēc tā apmaksas VISC izgatavo izziņu par personas nokārtotiem centralizētajiem eksāmeniem.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
2
Termiņš:
Katrai personai, kura kārtojusi centralizētos eksāmenus, tiek izsniegta viena izziņa par visiem nokārtotajiem centralizētajiem eksāmeniem. Neatkarīgi no tā, kad iesniegts iesniegums, izziņa tiek izsniegta pēc pēdējā kārtotā eksāmena tabulā norādītājā datumā. .
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas
Nav.
Atgādinājums
Izziņa apliecina to, ka eksāmens nokārtots, bet nesniedz informāciju par iegūto rezultātu centralizētajā eksāmenā.
Normatīvie akti
Valsts izglītības satura centra maksas pakalpojumu cenrādis
(Ministru kabinets; noteikumi; 680; 15.10.2021)
Uzziņas par pakalpojumu
Valsts izglītības satura centrs
Kontaktinformācija: Rīga, Vaļnu iela 2, Rīga, LV - 1050
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 11.06.2022