Pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinuma izsniegšana
Izvēlētā teritorija: Madonas novads (mainīt)
Izvēlētā organizācija: Madonas novada pašvaldība
Nosaukums pašvaldībā: Pedagoģiski medicīniskā komisija (Madonas novada pašvaldība)
Īss apraksts:
Komisija nosaka izglītojamo veselības stāvoklim atbilstošu izglītības programmu un atbalsta pasākumus valsts pārbaudījumos un ikdienā, pamatojoties uz pedagoģiski psiholoģiskās un medicīniskās izpētes materiāliem.
- izglītojamo attīstības līmeņa un spēju izvērtēšana, kā arī izglītojamo ar speciālajām vajadzībām individuālo izglītības plānu sagatavošana un atbalsta pasākumu piemērošana;
- veselības stāvokļa izvērtēšana pirmsskolas vecuma bērniem ar dažādām saslimšanām un attīstības traucējumiem un skolēniem no 1. līdz 4. klasei ar garīgās attīstības traucējumiem, valodas traucējumiem un grūtībām mācībās;
- atzinuma sniegšana par iespēju turpināt izglītību attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā dzīvojošiem izglītojamiem atbilstoši:
• vispārējās pirmsskolas vai pamatizglītības programmai;
• jebkurai speciālās pirmsskolas izglītības programmai;
• speciālās pamatizglītības programmai izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem, smagiem garīgās attīstības vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem, mācīšanās traucējumiem vai valodas traucējumiem no 1. līdz 4. klasei;
- ieteikumu sniegšana ilgstoši slimojošo skolēnu mācību organizēšanai mājās;
- konsultācijas speciālās izglītības jautājumos;
- pašvaldības izglītības iestāžu speciālo pedagogu, logopēdu un psihologu darba koordinēšana.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Termiņš:
Saprātīgā termiņā, ņemot vērā iesniegumā minētā jautājuma risināšanas steidzamību, bet ne vēlāk kā 1 mēneša laikā
Izvēlētā teritorija: Madonas novads
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Ja nepieciešams saņemt atzinumu par piemērotāko izglītības programmu, vecāki telefoniski vai klātienē saskaņo vizītes laiku rindas kārtībā pie Madonas novada pašvaldības Pedagoģiski medicīniskās komisijas speciālistiem. Vizītes laikā tiek veikta bērna spēju un attīstības pārbaude pie klīniskā psihologa, logopēda, speciālās izglītības pedagoga un izskatīti vecāku iesniegtie dokumenti. Nepieciešamības gadījumā tiek nodrošināta bērna intelektuālo spēju padziļināta psiholoģiskā izpēte, konsultācija pie ārsta - bērnu psihiatra un rehabilitologa.
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Madonas novada pašvaldības Izglītības nodaļa
Adrese: Saieta laukums 1, Madona, Madonas nov., LV-4801
Tālrunis: 64860562
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Cits Klients pieprasa pakalpojumu zvanot
2. solis / Atzinuma saņemšana
Pēc vizītes pie Komisijas speciālistiem atzinuma saņemšanai vecāki ar bērnu ierodas uz Komisijas sēdi. Komisija iepazīstas ar veiktās pārbaudes rezultātiem, iesniegtajiem dokumentiem un pārrunā iegūtos rezultātus ar vecākiem. Vecāki tiek konsultēti par bērna spējām piemērotāko izglītības programmu un saņem atzinumu. Vecāki saņem informāciju par Madonas novada pašvaldības izglītības iestādēm, kuras īsteno ieteikto izglītības programmu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Madonas novada pašvaldības Izglītības nodaļa
Adrese: Saieta laukums 1, Madona, Madonas nov., LV-4801
Tālrunis: 64860562
Fakss:
Cita kontaktinformācija: