Bērna uzņemšana pašvaldības pirmskolas izglītības iestādes rindā
Izvēlētā teritorija: Talsu novads (mainīt)
Izvēlētā organizācija: Talsu novada pašvaldība
Nosaukums pašvaldībā: Bērna uzņemšana pašvaldības PII rindā (TALSU NOVADA PAŠVALDĪBA)
Īss apraksts:
Iespēja vecākiem reģistrēt savus pirmsskolas vecuma bērnus pašvaldības izglītības iestāžu, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas, rindās.
Iespēja iegūt vispārpieejamu informāciju par situāciju rindā uz pašvaldības izglītības iestādēm, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas, kā arī informāciju par saviem personas datiem pirmsskolas rindu administrēšanas modulī.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Termiņš:
Saprātīgā termiņā, ņemot vērā iesniegumā minētā jautājuma risināšanas steidzamību, bet ne vēlāk kā 1 mēneša laikā.
Izvēlētā teritorija: Talsu novads
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
1) Pieteikšanās klātienē
Bērna reģistrācijai pirmsskolas izglītības iestādes rindā persona aizpilda reģistrācijas iesniegumu "Bērna reģistrācijas iesniegums Talsu novada pirmsskolas izglītības iestādēs" reģistrācijai Talsu novada pirmsskolas izglītības iestādē
Piesakot bērnu Izglītības iestādē speciālās pirmsskolas izglītības programmas apguvei, Vecāki papildus uzrāda pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumu un aizpilda noteikta parauga Iesniegumu.

2) Pieteikšanās latvija.lv
Bērna reģistrācijai pirmsskolas izglītības iestādes rindā persona aizpilda reģistrācijas iesniegumu "Bērna reģistrācijas iesniegums Talsu novada pirmsskolas izglītības iestādēs" reģistrācijai Talsu novada pirmsskolas izglītības iestādēs
Pēc iesnieguma aizpildīšanas bērna likumiskais pārstāvis sagatavo latvija.lv platformā iesniegumu (lūgumu) Pašvaldībai, reģistrēt bērnu pirmsskolas izglītības iestāžu rindā un pievieno reģistrācijas iesniegumu latvija.lv iesniegumam.
Piesakot bērnu Izglītības iestādē speciālās pirmsskolas izglītības programmas apguvei, Vecāki papildus pievieno skenētu pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumu un aizpildītu noteikta parauga Iesniegumu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums Latvija.lv Latvija.lv
Klātiene Klātiene - Talsu novada Izglītības pārvalde
Adrese: Kareivju iela 7, Talsi, Talsu nov., LV-3201
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija: Dace Ivanova 26471166
Darba laiki
2. solis / Apstrādes solis
Pēc iesnieguma saņemšanas Izglītība pārvaldes darbinieks pārbauda iesniegumā minēto informāciju un reģistrē reģistra rindā. Ja bērna deklarētās dzīvesvietas adrese neatbilst attiecīgā rindu reģistra nosacījumiem, bērns tiek izslēgts no neatbilstošā rindu reģistra un reģistrēts atbilstošajā rindu reģistrā:
• ar fakta konstatācijas datumu;
• ar datumu, kurā vecāks rakstiski vai e-pastā informējis Izglītības pārvaldi par deklarētās dzīvesvietas maiņu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / Pakalpojuma saņemšana
Personai atbilde uz iesniegumu tiek sniegta izvēlētajā veidā:
-klātienē;
-pa e-pastu;
-pa pastu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Klātiene - Talsu novada Izglītības pārvalde
Adrese: Kareivju iela 7, Talsi, Talsu nov., LV-3201
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija: Dace Ivanova 26471166
Darba laiki
Cits Personai atbilde uz iesniegumu tiek sniegta epastā.