Iesniegums (sūdzība) Izglītības kvalitātes valsts dienestam
Izvēlētā organizācija: Izglītības kvalitātes valsts dienests
Īss apraksts:
Mutisku un rakstisku iesniegumu (sūdzību) izskatīšana par izglītības procesa tiesiskumu, konsultāciju sniegšana par iespējamo / nepieciešamo rīcību dažādās ar izglītības procesu saistītās situācijās.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Jebkura persona, Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Vecāki, pedagogi, izglītības iestādes, skolēni, studenti, profesionālās izglītības iestāžu audzēkņi un citas personas, kuras interesē izglītības procesa tiesiskuma jautājumi.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
30
Termiņš:
Ja iesnieguma rezultātā nepieciešams veikt pārbaudi, iegūt papildu informāciju, iesnieguma izskatīšanas termiņu var pagarināt līdz 4 mēnešiem.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas
Nav.
Atgādinājums
Lai saņemtu rakstisku atbildi, iesniegumā nepieciešams norādīt e-pasta vai pasta adresi. Iesniegumā vēlams norādīt arī iesniedzēja tālruņa numuru papildinformācijas iegūšanai un ātrākai saziņai.
Brīdinājums
Konkrētu gadījumu iespējams izvērtēt tikai tad, ja zināms izglītības iestādes nosaukums / pedagogs / klase / mācību grupa, ar ko saistīts iesniegumā minētais jautājums.
Normatīvie akti
Vispārējās izglītības likums
(Saeima; likumi; 14.07.1999)
Profesionālās izglītības likums
(Saeima; likumi; 14.07.1999)
Izglītības likums
(Saeima; likumi; 01.06.1999)
Uzziņas par pakalpojumu
Izglītības kvalitātes valsts dienests
Kontaktinformācija: Rīga, Smilšu iela 7, LV-1050, Tālr. 67222504, E-pasts: ikvd@ikvd.gov.lv
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 08.05.2023