Atļauja strādāt par pedagogu sodītai personai
Izvēlētā organizācija: Izglītības kvalitātes valsts dienests
Īss apraksts:
Atļauja strādāt par pedagogu nepieciešama personām, kuras bijušas sodītas par tīšu noziedzīgu nodarījumu un pēc soda dzēšanas vai noņemšanas vēlas strādāt par pedagogu. Izglītības kvalitātes valsts dienesta izveidota komisija veic pretendenta dokumentu izvērtēšanu, uzklausīšanu un pieņem lēmumu par atļauju strādāt par pedagogu, atļauju strādāt par pedagogu ar noteiktām mērķgrupām vai atļaujas atteikumu.

Uzmanību! Izvērtēšanas procesu var īstenot tikai pēc soda dzēšanas vai noņemšanas.
Pirms dokumentu iesniegšanas iesakām konsultēties Izglītības kvalitātes valsts dienestā pa tālr. 28383507.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Fiziskas personas, kas sodītas par tīšu noziedzīgu nodarījumu un pēc soda dzēšanas vai noņemšanas vēlas strādāt par pedagogu.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
30
Termiņš:
Mēneša laikā pēc visu obligāto dokumentu iesniegšanas pretendents tiek informēts par Iepriekš sodīto personu komisijas sēdes norises laiku vai tiek nosūtīts Izglītības kvalitātes valsts dienesta vēstule par lēmuma atlikšanu.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Dokumentu iesniegšana
Lai saņemtu pakalpojumu persona iesniedz iesniegumu un tam pievienotos dokumentus (tiesas spriedumu vai prokurora priekšrakstu par sodu, CV, raksturojumu u.c.) Izglītības kvalitātes valsts dienestā.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes tīmekļvietnē Izglītības kvalitātes valsts dienesta E-adrese
2. solis / Maksa par iesnieguma izvērtēšanu
Samaksa par iesnieguma izvērtēšanu (EUR 91,10) jāpārskaita uz Izglītības kvalitātes valsts dienesta (Reģ.Nr.90001259032) kontu: Valsts kase, TRELLV22, LV39TREL215017302000B
Maksājuma mērķis – 21499 kods. Vārds, Uzvārds, personas kods. Iesnieguma izvērtēšana.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / Informācijas pārbaude
Izglītības kvalitātes valsts dienests pārbauda iesniegtos dokumentus un sagatavo tos izskatīšanai Iepriekš sodīto personu komisijas sēdē.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
4. solis / Personas izvērtēšana Personu izvērtēšanas komisijas sēdē
Izglītības kvalitātes valsts dienesta izveidota Personu izvērtēšanas komisija izvērtē iesniegtos dokumentus, uzklausa personu un pieņem lēmumu par atļaujas izsniegšanu vai atteikumu izsniegt atļauju.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
5. solis / Lēmuma nosūtīšana
Komisija pieņemto lēmumu par atļauju strādāt par pedagogu vai atļaujas atteikumu nosūta pretendentam un ievada Valsts izglītības informācijas sistēmā pie pedagoga datiem.
Maksājumi: Skatīt maksājumus