Atļauja strādāt par pedagogu sodītai personai
Izvēlētā organizācija: Izglītības kvalitātes valsts dienests
Īss apraksts:
Atļauja strādāt par pedagogu nepieciešama personām, kuras bijušas sodītas par tīšu noziedzīgu nodarījumu un pēc soda dzēšanas vai noņemšanas vēlas strādāt par pedagogu. Izglītības kvalitātes valsts dienesta izveidota komisija veic pretendenta dokumentu izvērtēšanu, uzklausīšanu un pieņem lēmumu par atļauju strādāt par pedagogu, atļauju strādāt par pedagogu ar noteiktām mērķgrupām vai atļaujas atteikumu.

Uzmanību! Izvērtēšanas procesu var īstenot tikai pēc soda dzēšanas vai noņemšanas.
Pirms dokumentu iesniegšanas iesakām konsultēties Izglītības kvalitātes valsts dienestā pa tālr. 28383507.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Fiziskas personas, kas sodītas par tīšu noziedzīgu nodarījumu un pēc soda dzēšanas vai noņemšanas vēlas strādāt par pedagogu.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
30
Termiņš:
Mēneša laikā pēc visu obligāto dokumentu iesniegšanas pretendents tiek informēts par Iepriekš sodīto personu komisijas sēdes norises laiku vai tiek nosūtīts Izglītības kvalitātes valsts dienesta vēstule par lēmuma atlikšanu.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Hipersaite
Iesniegums par personas izvērtēšanu
Nepieciešams pakalpojuma solī:
1