Atļauja strādāt par pedagogu sodītai personai
Izvēlētā organizācija: Izglītības kvalitātes valsts dienests
Īss apraksts:
Atļauja strādāt par pedagogu nepieciešama personām, kuras bijušas sodītas par tīšu noziedzīgu nodarījumu un pēc soda dzēšanas vai noņemšanas vēlas strādāt par pedagogu. Izglītības kvalitātes valsts dienesta izveidota komisija veic pretendenta dokumentu izvērtēšanu, uzklausīšanu un pieņem lēmumu par atļauju strādāt par pedagogu, atļauju strādāt par pedagogu ar noteiktām mērķgrupām vai atļaujas atteikumu.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Fiziskas personas, kas sodītas par tīšu noziedzīgu nodarījumu un pēc soda dzēšanas vai noņemšanas vēlas strādāt par pedagogu.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
30
Termiņš:
Mēneša laikā pēc visu obligāto dokumentu iesniegšanas pretendents tiek informēts par Iepriekš sodīto personu komisijas sēdes norises laiku vai tiek nosūtīts Izglītības kvalitātes valsts dienesta vēstule par lēmuma atlikšanu.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas
Lēmums par atļauju vai atļaujas atteikumu. Pārsūdzība: Izglītības kvalitātes valsts dienests, Smilšu iela 7, Rīga, LV-1050
Atgādinājums
Saņemt atļauju strādāt par pedagogu var tikai pēc soda dzēšanas vai noņemšanas.
Brīdinājums
Ja persona bijusi sodīta par tīšu noziedzīgu nodarījumu (neatkarīgi no soda dzēšanas vai noņemšanas), strādāt par pedagogu drīkst tikai pēc atļaujas saņemšanas Izglītības kvalitātes valsts dienestā.
Normatīvie akti
Izglītības kvalitātes valsts dienesta nolikums
(Ministru kabinets; noteikumi; 225; 01.05.2013)
Kārtība, kādā tiek izvērtēta personas atbilstība pedagoga amatam
(Ministru kabinets; noteikumi; 414; 07.09.2019)
Izglītības kvalitātes valsts dienesta maksas pakalpojumu cenrādis
(Ministru kabinets; noteikumi; 213; 04.05.2023)
Bērnu tiesību aizsardzības likums
(Saeima; likumi; 0; 22.07.1998)
Izglītības likums
(Saeima; likumi; 0; 01.06.1999)
Uzziņas par pakalpojumu
Izglītības kvalitātes valsts dienests
Kontaktinformācija: Rīga, Smilšu iela 7, LV-1050, Tālr. 67222504, E-pasts: ikvd@ikvd.gov.lv
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 09.05.2023