Pirmsskolas izglītības programmas īstenošanas izmaksu segšana privātai izglītības iestādei (Valmieras novada pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: Valmieras novada pašvaldība
Īss apraksts:
Valmieras novada pašvaldības domes 27.01.2022. lēmums Nr.31 “Par Valmieras novada pašvaldības atbalsta apmēru mēnesī par vienu bērnu privātām izglītības iestādēm 2022.gadā” nosaka šādu pašvaldības atbalsta apmēru privātām pirmsskolas izglītības iestādēm:
1) bērnam no pusotra gada līdz četru gadu vecumam 260,06 euro;
2) bērnam, kurš apgūst obligāto sagatavošanu pamatizglītības ieguvei 170,38 euro.

Pašvaldības atbalsts tiek piešķirts, ņemot vērā šādus nosacījumus:

1) izglītojamais ir sasniedzis pusotra gada vecumu;

2) izglītojamā un vismaz viena izglītojamā likumīgā pārstāvja dzīvesvieta deklarēta Valmieras novada pašvaldības administratīvajā teritorijā;

3) izglītojamais apgūst licencētu pirmsskolas izglītības programmu Izglītības iestāžu reģistrā reģistrētā privātā izglītības iestādē (turpmāk – privātā izglītības iestāde), kura spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā izglītojamo ir reģistrējusi Valsts izglītības informācijas sistēmā.

Pašvaldības atbalsta apmērs mēnesī par vienu bērnu tiek noteikts ar pašvaldības domes lēmumu katru budžeta gadu atbilstoši vidējām izmaksām Pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
23
Termiņš:
Viens mēnesis
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas
Mēneša laikā Valmieras novada pašvaldības domē.
Atgādinājums
Normatīvie akti
Uzziņas par pakalpojumu
Valmieras novada pašvaldība
Kontaktinformācija: Lāčplēša iela 2, Valmiera, Valmieras novads, LV - 4201
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 02.12.2022