Pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršana privātam bērnu uzraudzības pakalpojumam (Valmieras novada pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: Valmieras novada pašvaldība
Īss apraksts:
Līdzfinansējums ir paredzēts bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējam (turpmāk – aukle), kurš ir reģistrēts Ministru kabineta 2013. gada 16. jūlija noteikumos Nr. 404 "Prasības bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem un bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju reģistrēšanas kārtība" noteiktajā kārtībā, par pilna laika bērnu uzraudzības pakalpojuma sniegšanu darba dienās bērna dzīvesvietā vai citā piemērotā vietā ārpus bērna dzīvesvietas Valmieras novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Termiņš:
Par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt Pašvaldības izpilddirektors viena mēneša laikā pieņem lēmumu.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Lai aukle pretendētu uz pašvaldības līdzfinansējumu, aukle pašvaldībā iesniedz attiecīgu iesniegumu. Iesniegumam jāpievieno līguma, kas noslēgts starp aukli un bērna likumisko pārstāvi par aukles pakalpojumiem, kopija.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes tīmekļvietnē Valmieras novada pašvaldības e-adrese
Klātiene Dokumentu pārvaldības un klientu apkalpošanas centrs
Adrese: Lāčplēša iela 2, Valmiera, Valmieras nov., LV-4201
Tālrunis: 64207120
Fakss:
Cita kontaktinformācija: mob. tel. 28003320 SMS nosūtīšanai un saņemšanai
Darba laiki
Pasts Valmieras novada pašvaldība
Adrese: Lāčplēša iela 2, Valmiera, Valmieras nov., LV-4201
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Cits
Apvienību pārvalžu Valmieras novadā kontaktinformācija
Valmieras novada Valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru kontaktinformācija
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt pašvaldības izpilddirektors viena mēneša laikā pieņem lēmumu.

Par pieņemto lēmumu pašvaldība rakstiski informē aukli un bērna likumisko pārstāvi.

Pašvaldības līdzfinansējums tiek izmaksāts auklei, pamatojoties uz pašvaldības apstiprināta līguma pamata, kas savstarpēji noslēgts starp pašvaldību, aukli un bērna likumisko pārstāvi.

Pašvaldības līdzfinansējums tiek aprēķināts no brīža, kad aukle pašvaldībā iesniedz iesniegumu. Pašvaldības līdzfinansējuma izmaksu uzsāk tikai pēc tam, kad parakstīts līgums.
Maksājumi: Skatīt maksājumus