Pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršana privātam bērnu uzraudzības pakalpojumam (Valmieras novada pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: Valmieras novada pašvaldība
Īss apraksts:
Līdzfinansējums ir paredzēts bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējam (turpmāk – aukle), kurš ir reģistrēts Ministru kabineta 2013. gada 16. jūlija noteikumos Nr. 404 "Prasības bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem un bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju reģistrēšanas kārtība" noteiktajā kārtībā, par pilna laika bērnu uzraudzības pakalpojuma sniegšanu darba dienās bērna dzīvesvietā vai citā piemērotā vietā ārpus bērna dzīvesvietas Valmieras novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Termiņš:
Par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt Pašvaldības izpilddirektors viena mēneša laikā pieņem lēmumu.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija