Pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršana privātam bērnu uzraudzības pakalpojumam (Valmieras novada pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: Valmieras novada pašvaldība
Īss apraksts:
Līdzfinansējums ir paredzēts bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējam (turpmāk – aukle), kurš ir reģistrēts Ministru kabineta 2013. gada 16. jūlija noteikumos Nr. 404 "Prasības bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem un bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju reģistrēšanas kārtība" noteiktajā kārtībā, par pilna laika bērnu uzraudzības pakalpojuma sniegšanu darba dienās bērna dzīvesvietā vai citā piemērotā vietā ārpus bērna dzīvesvietas Valmieras novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Termiņš:
Par pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt Pašvaldības izpilddirektors viena mēneša laikā pieņem lēmumu.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas
Pašvaldības izpilddirektora lēmumu par līdzfinansējuma piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt var apstrīdēt pašvaldības domē.
Atgādinājums
Normatīvie akti
Uzziņas par pakalpojumu
Valmieras novada pašvaldība
Kontaktinformācija: Lāčplēša iela 2, Valmiera, Valmieras novads, LV - 4201
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 17.11.2022