Informācijas sniegšana un konsultācijas par inovāciju, tehnoloģiju pārnesi un jaunuzņēmumu darbību
Izvēlētā organizācija: Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra
Īss apraksts:
Padziļinātas informācijas sniegšana ideju autoriem, uzņēmumiem (tai skaitā jaunuzņēmumiem), un zinātniekiem par inovāciju, tehnoloģiju pārneses procesu un jaunuzņēmumu darbību, kā arī par rīkotajiem pasākumiem un atbalsta programmām (tai skaitā atbalstu ārvalstu investoru piesaistei), to mērķiem, uzdevumiem, par iespējām pieteikties finansējuma saņemšanai, par projekta iesnieguma sagatavošanu, projekta ieviešanu, noslēguma pārskata sagatavošanu.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
2
Termiņš:
Elektroniski; pa pastu - 1 mēneša laikā.
Procesa apraksts
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas
Nav.
Atgādinājums
Normatīvie akti
Uzziņas par pakalpojumu
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra
Kontaktinformācija: Pērses iela 2, Rīga, LV-1442

Tālrunis: +371 67039400

e-pasts: pasts@liaa.gov.lv

http://www.liaa.gov.lv/lv
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 14.04.2022