Konsultācija par oficiālo statistiku
Izvēlētā organizācija: Centrālā statistikas pārvalde
Īss apraksts:
Konsultēt statistikas lietotājus, atbildot uz to uzdotajiem jautājumiem.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Termiņš:
Jautājumus izskata un uz tiem sniedz atbildes saskaņā ar Iesniegumu likumā noteikto termiņu.
Procesa apraksts
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
Organizācija(Ascending)
Saistītā pakalpojuma nosaukums
Centrālā statistikas pārvalde Dati par ārējo tirdzniecību - importu un eksportu
Centrālā statistikas pārvalde Izziņa par statistikas datiem
Centrālā statistikas pārvalde Ražošanas dati atbilstīgi PRODCOM klasifikācijai
Centrālā statistikas pārvalde Uzņēmumu saraksts pēc noteiktiem kritērijiem (pēc NACE klasifikācijas, komercdarbības formas, teritorijas)