Oficiālās statistikas portāls
Izvēlētā organizācija: Centrālā statistikas pārvalde
Īss apraksts:
Oficiālā statistika — statistika, kas atbilst statistikas likumā noteiktajiem mērķiem un kritērijiem un ir iekļauta oficiālās statistikas programmā. Oficiālo statistiku publicē iepriekš noteiktā brīdī oficiālās statistikas portālā vai pārejas periodā statistikas iestādes mājaslapā.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Statistikas datu lietotāji - valsts, pašvaldību, starptautisko organizāciju darbinieki, mediji, ekonomisti, sociologi, demogrāfi, banku eksperti, uzņēmēji, zinātnieki, augstskolu pasniedzēji, skolotāji, studenti, skolēni u.c.
Termiņš:
Sinhrons pakalpojums tiešsaistē.
Procesa apraksts
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas
Nav.
Atgādinājums
Normatīvie akti
Statistikas likums
(Saeima; likumi; 118; 01.01.2016)
Uzziņas par pakalpojumu
Centrālā statistikas pārvalde
Kontaktinformācija: Rīga, Lāčplēša iela 1, Rīga, LV - 1010
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 02.06.2022